Одјељење за општу управу

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

Примјер попуњене уплатнице: УПЛАТНИЦА

ПРЕУЗМИНАЗИВТИП
Извод из МКР друга опцијаОБРАСЦИ
Извод из МКРОБРАСЦИ
Накнадни упис у МКУОБРАСЦИ
Накнадни упис у МКВОБРАСЦИ
Борачко инвалидска заштитаОБРАСЦИ
Комунални редВОДИЧИ
Издавање радне књижице 1. путВОДИЧИ
Притужбе на рад запосленихВОДИЧИ
Борачко инвалидска заштитаВОДИЧИ
Додјела сред. за надгробни спом.ОБРАСЦИ
Исправка из матичне књиге рођенихОБРАСЦИ
Захтјев за категоризацију борцаОБРАСЦИ
Накнада за одликовањеОБРАСЦИ
Признавање својства РВИОБРАСЦИ
Промјену именаОБРАСЦИ
Издавање копије док. из општ.арх.ОБРАСЦИ