Сједница Скупштине општине Љубиње: О буџету – с више страна

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

На сједници Скупштине општине којој је присуствовало 13 одборника, два су била оправдано одсутна, разматран је нацрт ребаланса буџета за 2013. годину, према ком су предвиђени приходи у износу од 1.832.000 марака, односно за 11 одсто су виши од раније планираних.

sjednica-ljubinje

Служба за буџет и финансије је у образложењу уз ребаланс, између осталог, навела да су порески приходи, предвиђени у износу од 1.280.000 марака, мањи од планираних за 2 одсто. Непорески су предвиђени на 108.750, са смањењем од 59.860 марака, што је условила слаба наплата властитих прихода, “поготово прихода од комуналне накнаде који су планирани 27.000 марака, а за девет мјесеци није било остварења”. Остали приходи, додаје се, предвиђени су у износу од 443.500 марака, умјесто 175.000 марака – а повећање је условио подигнути кредит од 300.000 марака, који није био планиран… Капитални расходи планирани су у износу од 315.616 марака, од чега 200.000 марака кредитних средстава за куповину зграде “Панела” о чему се сагласила Скупштина општине, те 75.000 марака за изградњу система за наводњавање Конацпоља, чија је укупна инвестиција 188.000 марака – од чега Општина Љубиње учествује са 50 одсто, а УНДП са 50 одсто… Донесена је одлука о усвајању Консолидованог извјештаја општинског буџета за деветомјесечни период ове године, након што је претходно било говора о извршењу буџета у наведеном периоду.

Већином гласова прихваћена је информација из пољопривреде на подручју општине Љубиње, гдје  су сада регистрована 444  пољопривредна газдинства.

Одборници су прихватили и извјештај Комисије за избор и именовања, према коме др Никола Митриновић остаје вршилац дужности директора Дома здравља Љубиње до марта идуће године, када ће и, како је речено, испунити услов за одлазак у пензију. Митриновић је једини кандидат који се био јавио на конкурс за директора ове установе и који је испуњавао све услове наведене у конкурсу.

Одборници су прихватили и приједлог одлуке о парцелацији грађевинског земљишта на локалитету Штит, а поднесен им је и извјештај Комисије за попис становништва, домаћинстава и станова у општини Љубиње.

На извјештај једино је генералне примједбе изнио начелник Општине Љубиње Веско Будинчић, указавши на крају и на изразите нелогичности попут оне “да Општина Љубиње има нешто више од 3.780, а Равно 3.200 пописаних становника, што је апсурд прве врсте, јер сви знамо да их у Равном има једва која стотина. Али Равно се не одриче својих људи као што смо се ми сад одрекли својих људи…”.

На скупштинској сједници, одржаној у петак, прихваћени су и приједлози одлука о употреби симбола и имена Општине Љубиње, о приватизацији једног општинског стана и парцелацији грађевинског земљишта на локацији Штит.

Одборничких питања није било.

Д.С.