REZULTATI DRUGOG KRUGA SELEKCIJE APLIKANATA SA PODRUČJA OPŠTINE LJUBINJE

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Na sljedećem linku možete pogledati spisak aplikanata koji su prošli drugi krug selekcije u HELP-ovom projektu.
U slučaju dodatnih pitanja i potrebe za pojašnjenjem odluke koju je donijela Helpova komisije, možete kontkatirati kancelariju Helpa u Sarajevu na telefone 033/646-889 ili 033/646-965 svakim radnim danom od 09 do 17 časova

SPISAK APLIKANATA KOJI SU PROŠLI DRUGI KRUG