Пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске – 2019.“

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Пројектом ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту РС „Социјализација дјеце Републике Српске – 2019.“, обухваћена су сва дјеца узраста од 6 до 15 година (која по конкурсу испуњавају услове), као и дјеца и омладина са посебним потребама до 18 година старости, који до сада нису били учесници овог пројекта.
Пројекат се реализује у Омладинском хостелу „Ужице“ у Бечићима, Република Црна Гора у периоду од 20.05.2019. до 21.09.2019. г.
Родитељи заинтересоване дјеце, као и Удружења са подручја општине Љубиње, пријаве подносе у Центар за социјални рад Љубиње, сваким радним даном од 7 до 15 часова.

ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске расписао је, такође, конкурс за избор васпитача пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске – 2019. године“. Конкурисати може стручно особље: просвјетни радници, социјални радници, психолози, педагози, дефектолози који посједују искуство у раду са дјецом. Кандидтаи подносе пријаве у Центар за социјални рад Љубиње.
Конкурс је отворен од 18.02.2019. године до 18.03.2019. године.

Услове за учешће у пројекту можете наћи на веб страници ЈФДЗ РС (www.jfdz.org)