ПРЕДУЗЕЋЕ „ПЕРФЕКТ БИЉЕ“ Д.О.О ЉУБИЊЕ РАСПИСАЛО КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ 27 РАДНИКА

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Предузеће „Перфект биље“ д.о.о. расписало је оглас за пријем 27 радника за рад у погону за прераду и откуп љековитог биља у Љубињу.
Потребни су:
1) Дипломирани технолог, ВСС, потребно радно искуство , 1 извршилац
2) Дипломирани хемичар, ВСС са радним искуством, 1 извршилац
3) Дипломирани економиста , ВСС са радним искуством и лиценцом за рачуновође, 1 извршилац
4) Дипломирани правник, ВСС са радним искуством, 1 извршилац
5) Машински инжињер, ВСС или ВШС са радним искуством, 1 извршилац /М
6) Хемијски техничар, ССС , са радним искуством, 1 извршилац
7) Пољопривредни техничар – откупљивач биља , ССС , са радним искуством, 1 извршилац /М
8) Пољопривредни техничар – главни магационер, ССС, са радним искуством, 1 извршилац /М
9) Књиговодствени радник, ССС, са радним искуством, 1 извршилац
10) Благајник, ССС, са радним искуством, познавање рада на рачунару, 1 извршилац
11) Машински техничар, ССС, са радним искуством, 1 извршилац /М
12) Радник за рад са посудама под притиском, машинска струка, ССС, са радним искуством, 1 извр/М
13) Секретарица, ССС, познавање страног језика и рад на рачунару, са радним искуством, 1 изврш/Ж
14) Електричар, ССС, са радним искуством, 1 извршилац/М
15) КВ електричар или електромеханичар, са радним искуством, 1 извршилац/М
16) Водоинсталатер, КВ, са познавањем послова машинбравара, пожељан курс за ватрогасце, са радним искуством, 1 извршилац/М
17) Кафе кувар, КВ конобар, са радним искуством, 1 извршилац
18) КВ радник (погонски механичар, машинбравар, водоинсталатер), са радним искуством, 1 извршилац/М
19) Портир – стражар, КВ радник административног смјера, са радним искуством, 1 извршилац/М
20) Портир – стражар – КВ радник машинског смјера, са радним искуством, 2 извршиоца /М
21) НК радник, са или без искуства, 4 извршиоца/М
22) НК радник за одржавање хигијене, 2 извршиоца/Ж

Предност имају кандидати са подручја општине Љубиње.
Кандидати који испуњавају услове пријаву са биографијом морају доставити у просторије Бироа за запошљавање РС – филијала Љубиње, најкасније до 09.10.2015. године.