Поновни интервју по расписаном јавном конкурсу за попуњавање упражњених радних мјеста

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК
Конкурсна комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу за
попуњавање упражњених радних мјеста у општинској управи Општине Љубиње
Број: 02-120-3-16/22
Датум: 12.12.2022.године
На основу члана 21. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи, а поступајући по рјешењу Одбора за жалбе Општине Љубиње број 07-120-7/22 од 02.12.2022. године
(Службени гласник Републике Српске , број 42/17) Конкурсна комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу за попуњавање упражњених радних мјеста у општинској управи Општине Љубиње даје
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
Поновни интервју по расписаном јавном конкурсу за попуњавање упражњених радних мјеста, стручни сарадник за финансије и књиговодство у општинској управи Општине Љубиње објављеном у дневном листу „Глас Српске“дана 24.08.2022.године и у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 83. дана 30.08.2022. године одржаће се
дана 16.12.2022.(петак), у сали Хотела Љубиње по сљедећем распореду:
10:30 – Тестирање кандидата у сали Хотела Љубиње
12:00- Усмени интервју у просторијама Општине Љубиње
За радно мјесто стручни сарадник за финансије и књиговодство
1. Биљана Пешут, са почетком у 12:20часова
2. Дарко Крунић, са почетком у 12:40часова
Позивају се кандидати да у назначено вријеме дођу на напријед поменуту адресу те да са собом понесу идентификациони документ (лична карта или пасош).
Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу у напријед наведено вријеме, биће искључени из даље процедуре одабира.
Конкурсна комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу
за попуњавање упражњених радних мјеста у општинској управи Општине Љубиње