Оглас – продаја градског грађевинског земљишта

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Општина Љубиње продаје градско грађевинско земљиште уписано у Лист непокретности бр 673, означено као к.ч. 1066/3, званој Виногради, површине 350 м2.

Почетна цијена у поступку јавног надметања је 4 КМ по м2.

На лицитацији право учешћа имају правна и физичка лица која уплате кауцију у износу од 10% од наведене цијене у огласу.

Кауција се плаћа на благајни општине Љубиње.

Лицитација ће се одржати дана 11.09.2017. године (понедјељак) са почетком у 10 часова у просторијама општине Љубиње.

Више информација на телефон 059/630-280 и 059/621-269

 

oglas