ОГЛАС о вршењу катастарског премјера дијела општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Позивају се сви имаоци права својине на земљишту, уписани у катастарску евиденцију, односно земљишну књигу, на територији општине Љубиње, као и имаоци права који због било ког разлога до сада нису били уписани ни у једну од наведених евиденција које се воде код Републичке управе за геодетско и имовинске послове, да споразумно и о своме трошку обиљеже све неопходне граничне тачке парцела у свом власништву, а све у складу са УПУСТВОМ О НАЧИНУ ОБИЉЕЖАВАЊА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА (ВЛАСНИШТВА) И ДРУГИХ ДЕТАЉА које је додатак овом огласу.

Рок за обиљежавање је 45 ДАНА од дана објављивања овог огласа на огласној табли Општине Љубиње, као и огласној табли РУГИПС, подручна јединица Љубиње.

Сва правна и физичка лица су дужна да омогуће несметан приступ непокретностима од стране лица која буду ангажовали Наручилац или Извршилац геодтеских радова у периоду катсатрског премјера.

Непоступање по овоме огласу може произвести дуготрајне поступке доказивања власништва као и додатне трошкове ових поступака које ће сносити власници непокретности. Уколико власници не обиљеже своје непокретности на прописан начин исте ће у поступку оснивања морати бити уписане на Републике Српску.

Комплетан текст огласа заједно са УПУТСТВОМ о начину обиљежавања окачен је на огласној табли Општине Љубиње, а можете га погледати и на сљедећем ЛИНКУ