Oдржана 13. сједница Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Годишњи извјештаји пред

Скупштином Општине

 

 

            На 13. сједници Скупштине Општине Љубиње, 8. 5. 2014. године, разматрани су најважнији годишњи извјештаји, а одлучивано је и о другим питањима.

Одборници су усвојили Извјештај о извршењу Буџета Општине за 2013. годину, који показује да су приходи Буџета остварени у износу од 1.755.093 КМ а да су остварени расходи у износу од 1.823.946 КМ.

Усвојен је и Годишњи извјештај Начелника Општине, као и извјештаји начелника одјељења Административне службе/Општинске управе и руководиоца/старјешине Општинске ватрогасне јединице, за 2013.годину.

Скупштина је одобрила пројекат „Ваздушна бања Банчићи“, за носиоца пројекта је одредила Друштво за заштиту природног насљеђа Ваздушна бања Банчићи, коме је под јасно дефинисаним условима уступила објекте бивше школе и задружног дома. Овом удружењу је одобрено коришћење средстава Буџета Општине у износу од 40.000 КМ ради финансирања радова адаптације и доградње објекта мотела.

Одлуком Скупштине је комунална услуга програма заједничке комуналне потрошње повјерена ЈП „Канализација и чистоћа“, а одобрен је Цјеновник услуга (одвоз смећа из стамбеног и пословног простора и коришћење канализације) који је донио Надзорни одбор овог предузећа.

Одобрено је и спровођење поступка лицитације ради продаје три стамбене јединице у својини Општине.

Међу годишњим извјештајима о раду јавних установа и јавних предузећа, Скупштина је разматрала и усвојила Извјештај ЈП „Водовод“ и ЈУ Центар за социјални рад, а примљен је и Извјештај о раду и послoвању Дома здравља.

Међу извјештајима удружења грађана, Скупштина је разматрала и прихватила извјештај оба удружења добровољних давалаца крви.

Покренут је поступак избора директора Агенције за финансијско-књиговодствене и правне услуге, а након што је разријешила дужности Др Николу Митриновића, Скупштина је за в.д. ЈЗУ Дом здравља у Љубињу именовала Жељка Богдановића.

 

 

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ