Одржана 12 сједница Скупштине Општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


21. 3. 2014. године одржана је 12. сједница Скупштине Општине Љубиње.

Међу 14 тачака  дневног реда разматрани су приједлози више одлука, рјешења и закључака.

На  приједлог Начелника  Веска Будинчића  Скупштина  је усвојила  Програм  рада  и  активности  за  остваривање  општинске  политике  и   развоја  за 2014. годину.

Донесене  су одлуке којим се утврђује оквир услова за давање на коришћење, ради обављања производних дјелатности и запошљавања радника, објеката пословне хале „Панели“ и старе зграде школе на Банчићима.

Ради  извршења законом прописаних обавеза, Скупштина је донијела Одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и утврдила структуру Општинског штаба за ванредне ситуације. Усвојена је и Одлука о условима и начину прекопавања јавних површина, а усвојен је и план унапређења рада савјета мјесних заједница, као и измјена и допуна Одлуке о административним таксама, којом се ослобађа плаћање таксе на рјешења за исправке у КД, због непотпуног или погрешног уписа датума рођења, или исправке очигледних словних грешака у уписима података.

Скупштина је дала позитивно мишљење на приједлог  измјена Одлуке о Општинској управи и главних одредби Правилника о унутрашњој организацији Општинске управе које у оквиру своје надлежности доноси Начелник Општине.

Због потребе усаглашавања одредби Статута Општине са Законом о измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. РС, 98/13), одлучено је да се приступи изради новог Статута Општине.

На овој сједници  за замјеника  Начелника Општине  изабран  је Миливоје  Ћоровић, а у први  састав новоуспостављеног   Одбора  за жалбе  Општине, односно  Општинске  управе именовани су:  Момо Турањанин за предсједника,  Александар Круљ и Перо Турањанин за чланове.

                                                                                                                                                                   Служба за информисање