ODABRANI KORISNICI ZA DODJELU PLASTENIKA

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-Na osnovu odredbi Javnog poziva za dodjelu 3 (tri) plastenika površine od 100m2 u okviru projekta „Plastenička proizvodnja organskog voća i povrća“, kojeg finansira UNDP BiH i Opština Ljubinje, a realizuje TO Ljubinje u saradnji sa MZ Vinogradi, a koji je objavljen dana 08.02.2017. godine, Komisija za odabir i evaluaciju, na sjednici održanoj 23.02.2018 godine u prostorijama Društvenog centra u Ljubinju utvrdila je da su pristigle ukupno 4 (četiri) prijave i da sve ispunavaju uslove propisane Javnim pozivom. Po osnovu odredaba Pravilnika o bodovanju prijave su bodovane i utvrđena je sljedeća rang lista:

  1. Slađana Bajat……………………………………………………………………….16 bodova
  2. Marina Dangubić …………………………………………………………………16 bodova
  3. Jadranka Šehidić ………………………………………………………………….14 bodova
    _____________________________________________________________
  4. Jelena Vrtikapa ………………………………………………………………………………………10 bodova

Sa 3 (tri) odabrane korisnice potpisaće se Ugovor o dodjeli plastenika.

Rang lista odabranih kandidata će se objaviti na oglasnoj tabli u zgradi opštinske uprave u Ljubinju, kao i na web sajtu opštine Ljubinje.

 

U Ljubinju, 26.02.2018. godine

KOMISIJA ZA ODABIR