ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Обавјештавају се пољопривредни произвођачи, општине Љубиње, да је Скупштина општине Љубиње, на сједници одржаној 27. 05. 2016 године, донијела Одлуку о условима кориштења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села, по основу које ће се пољопривредним произвођачима, из буџета општине исплаћивати подстицајна средства за садњу пољопривредних култура у 2016 години.

Новчани подстицаји се обезбјеђују у оквиру:

А)   биљне производње у ратарству:

– узгој и производња дувана

– узгој љековитог биља

Б)   за биљну производњу у повртларству и воћарству

– узгој поврћа у заштићеном или отвореном простору

– подизање нових засада воћа

Ц)  пласман и продаја на мало прехрамбених производа, производа старог занатства и домаће радиностина градској пијаци.

Захтјев за исплату премије, носиоци пољопривредног газдинства преузимају у Одсјеку за привреду, гдје дају податке о пољопривредној култури за коју подносе захтјев.

Захтјеви се подносе до 30. 07. 2016 године.

Исплата премије ће се обавити у периоду од 01. 08 до 31.12. 2016 године, на текуће рачуне код овлаштене банке.

За питања у вези подстицаја, контакт особа је Драгољуб Сорајић, тел: 059/630-298.

 

Одсјек за привреду

Служба за информисање