Обавјештење за пољопривредне произвођаче

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Обавјештавају се пољопривредни произвођачи са подручја општине Љубиње да је:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у складу са уредбом о регистрацији ПГ, позвало сва регистрована пољоприведна газдинства да до 15.05.2020.године изврше обавезу редовног годишњег ажурирања података о усјевима/засадима и сточном фонду.

2. Поред ажурирања података пољопривредна газдинства имају обавезу да пријаве доприносе за пенијско и здравствено осигурање као и да уплате накнаду за противградну заштиту за 2019.годину.

3. Газдинства која у прописаном року не буду извршила ажурирање података,пријавила доприносе и уплатила накнаду за противградну заштиту добиће пасиван статус у Регистру газдинстава и Регистру корисника,што значи да неће моћи остварити било какво право по основу Правилника о подстицајима до краја текуће године.

4. Ажурирање података се врши у пословници АПИФ.

5. Пријава доприноса и обрачун за уплату противградне заштите се врши у Пореској управи Републике Српске подручна јединица Љубиње,за противградну заштиту до 10.марта,а за доприносе до 31.марта 2020.године.

Љубиње,14.02.2020.год.
ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ
ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ