ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ОДРЖАВАЊА УСМЕНОГ ИНТЕРВЈУ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
Комисија за избор начелника одјељења
Општинске управе Општине Љубиње

Број:02-022-110-4/2018
Дана: 22.10.2018.године

На основу одредби Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (Сл. гл. РС бр 42/17), Пословника о раду Комисије усвојеног на сједници 19.10.2018. године, Комисија за избор начелника одјељења Општинске управе Општине Љубиње даје сљедеће:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
I
Усмени интервју са пријављеним кандидатима, на Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Општине Љубиње, обавит ће се 26.10.2018. године (петак) по следећем распореду:
1. 9:00 – Александра Медан,
2. 9:30 – Јованка Богдановић,
3. 10:00 – Чедомир Ћук,
4. 10:30 – Божидар Сулавер.
Закључно са редним бројем 4.
II
Обавјештење ће се поставити на Огласној табли општине Љубиње и доставити кандидатима.

Предсједник Комисије
Марко Гордић