ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА „КОКА ПРОДУКТ“ Д.О.О. ЉУБИЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

 

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је предузеће „КОКА ПРОДУКТ“ Д.О.О. Љубиње поднијело захтјев за еколошку дозволу надлежном Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

Бесплатан увид, у захтјев за еколошку дозволу и приложену документацију, се може извршити у просторијама општине Љубиње, канцеларија Одсјека за урбанизам у року од 30 дана од дана објављивања овог обавјештења на огласној табли Општине Љубиње. У овом року заинтересована јавност може поднијети овом органу мишљење о захтјеву и приложеној документацији, у писаној форми.

 

Докази за издавање еколошке дозволе се налазе на следећем линку:

opstinaljubinje.org/…/500-T-58-23-Dokazi-2023-KOKA-PRODUKT.docKT