ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ИЗБОРЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 12. 10. 2014. ГОДИНЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 01-6/14

Датум: 14.08.2014.године

 

ПРЕДМЕТ: Записник са додјеле мјеста у БО, доставља се

 

У прилогу Вам достављам записник са додјеле мјеста у БО, за именовање чланова бирачких одбора за провођење избора на дан 12.10.2014.године, која је одржана дана 14.08.2014.године у просторијама ОИК (стара зграда Општине) са почетком у 12,00 часова.

 

Додјели су присуствовали представници политичких субјеката:

  • СНСД РС – Милорад Додик …………………   Чолић Далибор
  • СДС РС ………………………………………………    Славољуб Михић
  • НДП …………………………………………………..      Будинчић Зоран
  • Странка праведне политике ……………….       Сикимић Драгиша

Молимо Вас да у року од 7 дана доставите доставите Изборној комисији своје приједлоге за чланове бирачких одбора и њихове замјенике, за бирачка мјеста која су вам додијељена. Такође, доставите приједлоге за резервне чланове.

Приликом предлагања кандидата морате водити рачуна да кандидат, поред општих услова прописаних чланом 2.2. став 1.Изборног закона, мора испуњавати посебне услове:

  • да има пребивалиште у Општини Љубиње, по могућности да је уписан у извод из Централног бирачког списка за бирачко мјесто за које се именује;
  • да има најмање завршену средњу школу;
  • да број чланова мање заступљеног пола буде најмање 1/3 од укупног броја чланова.

За сваки приједлог за члана бирачког одбора дужни сте доставити образац СГ-1 тј. изјава предложеног члана, својеручно порписана, да је сагласан да буде члан бирачког одбора, да ће присуствовати обавезној обуци и провјери знања, коју ће организовати Изборна комисија. Изјава мора бити овјерена потписом и печатом овлаштеног лица политичке партије, односно коалиције.

Уколико предложени кандидат не буде имао СГ-1, Изборна комисија такав приједлог именвоања неће узети у разматрање.

Сваки кандидат после завршене обуке ће ићи на провјеру знања путем писменог тестирања.

Узорак теста је обрадила Централна изборна комисија.

Успјешним кандидатом ће се сматрати онај кандидат који приликом тестирања понуди минимум 50% тачних одговора, од укупно 20 питања. Кандидат који не буде успјешан на тестирању биће разријешен дужности и на његово мјесто Изборна комисија ће именовати члана из евиденције са претходних избора.

Изборна комисија ће именвоати предсједнике бирачких одбора и њихове замјенике из реда кандидата који су приликом тестирања постигли најбољи успјех.

Стога Вас молимо да предлажете најквалитетније кандидате.

С поштовањем,

 

ПРЕДСЈЕДНИК ОИК

Славица Турањанин

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

ДОДЈЕЛА МЈЕСТА И САСТАВ БИРАЧКИХ ОДБОРА

 

 

 

Редни

број

 

БИРАЧКА МЈЕСТА

Број

чланова

 

ЛОКАЦИЈА

 

Састав бирачког одбора

 

 

1

179Б001         3 Убоско 01754, 00882, 00001

2

179Б002         3 Влаховићи 01735, 01702, 01722
       3 179Б003         3 Жрвањ 00515, 01715, 01687
       4 179Б004         3 Ивица 01704, 00032, 00730
       5 179Б005         3 Ограда 00074, 01721, 01741
       6 179Б006         3 Капавица 01713, 01276, 01740
       7 179Б007         3 Крушевица 00440, 00008, 00090
       8 179Б008         3 Крајпоље 01734, 01744, 01708
       9 179Б009         3 Кртиње 01717, 01200, 0018
       10 179Б010         3 Банчићи 01726, 01699, 01718
       11 179Б011         5 СШ Љубиње А 01745, 01710, 01451, 01748, 00882
       12 179Б012         5 ОШ Љубиње 00001, 01735, 01702, 01722, 00515
       13 179Б013         5 СШ Љубиње Б 01715, 01687, 01704, 00032, 00730
       14 179Б014         3    
       15 179Б501 ННН         3    
  Дубочица 00074, 01721, 01741    
  ОШ Љубиње 01713, 01276, 01740