ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Привремени бирачки списак за Општину Љубиње биће изложен у периоду од 14. 06. 2014. до 14. 07. 2014. године,на сљедећим мјестима:

1.   Општина Љубиње – зграда Административне службе – хол у приземљу, Светосавска бр. 2. сваким радним даном у времену од 07 до 15 часова.

2.   Дом пензионера, Светосавска бр. 20. сваким даном од 09 до 18 часова.

3.   Читаоница Народне библиотеке, Светосавска бр. 20. сваким радним даном у времену од 08 до 20 часова, осим недеље.

Моле се грађани – бирачи да у овом периоду ПРОВЈЕРЕ да ли су УПИСАНИ у Привремени бирачки списак и ако уоче неке неправилности, или погрешне податке да поднесу захтјев за исправку истих у Центру за бирачки списак који се налази у згради Општине Љубиње, референти Будинчић Зоран и Макера Жељка.

Расељена лица ће гласати на бирачким мјестима према подацима са посљедњих избора.

Уколико желе да ПРОМЈЕНЕ БИРАЧКУ ОПЦИЈУ, могу да се обрате у Центар за бирачки списак, зграда Општине, те да изврше промјену у складу са Правилником о вођењу и употреби Централног бирачког списка.

Крајњи рок за промјену бирачке опције је до 30, јула 2014. године.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА