Наставак активности на реализацији пројекта „Јачање улога мјесних заједница у БиХ“

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


У склопу пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ којег реализује УНДП у БиХ у партнерству са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Министарством правде Федерације БиХ, Владом Брчко Дистрикта и оба ентитетска савеза општина и градова, у МЗ Дубочица отпочеле су активности на обнови задружног сеоског дома.Zadružni dom1

За ову активност општина је обезбједила износ од 5.000 КМ, а по завршетку радова планирано је да овдје буду смјештене просторије за рад ове мјесне заједнице. Поред ове мјесне заједнице, активности око обезбјеђења простора за рад мјесних заједница биће настављене и у мјесним заједницама Крајпоље, Вођени и Крушевица.

Zadruzni dom

Иначе, ове четири мјесне заједнице (Крајпоље, Дубочица, Вођени и Крушевица) су заједно са још 120 мјесних заједница из 20 општина у Босни и Херцеговини, одабране као партнерске мјесне заједнице у оквиру пројекту „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ којег финансирају Влада Швајцарске и Влада Шведске.  Циљ пројекта је да подстакне већи ангажман грађана у општинском одлучивању, пружању квалитетних комуналних и социјалних услуга и у реализацији локалних развојних иницијатива.

Пројекат је отпочео са реализацијом у марту 2016 године и до сада је организован низ тренинга и обука на којима су били присутни и представници Општине Љубиње и партнерских мјесних заједница.

У склопу пројекта организована је и студијска посјета Шведској, којој је присуствовао и  начелник општине Љубиње, док су се представници мјесних заједница могли упознати са примјерима позитивне праксе у Ријеци (Република Хрватска) и у Инђији (Република Србија).

2016-Studijska_posjeta_Švedskoj

У наредном периоду планиране су обуке за управљање Пројектним циклусом (ПЦМ), како би се представници мјесних заједница оспособили за квалитетно писање пројектних приједлога којима ће аплицирати на грант средства која је обезбједио донатор за реализацију приоритетних инфраструктурних пројеката у њиховим мјесним заједницама. Од средстава донатора обезбјеђена је и сва потребна информатичка опрема за даљи рад ових мјесних заједница.

Posjet_Rijeci1