Насеља

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

Општини Љубиње припадају сљедећа насељена мјеста: градско насеље Љубиње и села: Банчићи, Влаховићи, Вођени, Гледевци, Србац-Грабље, Градац, Дубочица, Жабица, Жрвањ, Ивица, Капавица, Кртиње, Крушевица, Крајпоље, Мишљен, Обзир, Поцрње, Пустипуси, Ранковци и Убоско, са бројним засеоцима.