Најава 3. сједнице СО Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

На основу члана 33., 33.б) Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. Републике Српске, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35.37. и 45. Статута Општине Љубиње (Сл. гл. број 2/14) и члана 2., 24.,30.,65.,71. и 112. Пословника Скупштине Општине Љубиње (Сл. гл. број: 2/14) сазивам 3.сједницу Скупштине Општине Љубиње која ће се одржати дана 28.12.2016. године (сриједа) са почетком у 10,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр. 2.

 

За 3. сједницу Скупштине Општине Љубиње предлажем   с л е д е ћ и

 

                                                      Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

  1. Записник о раду 2. сједнице Скупштине Општине Љубиње;
  2. а) Приједлог Ребаланса Буџета Општине Љубиње за 2016.годину,

б) Приједлог Одлуке о усвајњу Ребаланса Буџета Општине Љубиње за 2016.годину;

в) Приједлог Одлуке о извршењу ребаланса Буџета Општине Љубиње за 2016.годину;

   3.  а) Приједлог Буџета Општине Љубиње, за 2017.годину;

б) Приједлог Одлуке о усвајању Буџета Општине Љубиње, за 2017.годину,

в) Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Љубиње, за 2017.годину;

  4.   а) Приједлог Одлуке о одређивању стамбено-пословних зона на територији општине Љубиње за утврђивање пореза на непокретности,

б) Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама, за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину на територији Општине Љубиње,

в) Приједлог Одлуке о утврђивању висине пореске стопе на територији општине Љубиње, за 2017.годину;

5. а) Приједлог Програма комуналне потрошње за 2017.годину,

б) Приједлог Одлуке о усвајању Програма комуналне потрошње за општину Љубиње за 2017.годину;

6. Нацрт Програма рада Скупштине Општине Љубиње, за 2017.годину;

7. Приједлог Одлуке о формирању Форума за безбједност Општине Љубиње;

8. Приједлог одлуке:

а) о разрјешењу Управног одбора Ј.У. Дом здравља Љубиње

б) о именовању Управног одбора Ј.У. Дом здравља Љубиње

Приједлог одлуке:

а) о разрјешењу Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад

б) о именовању Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад

Приједлог одлуке:

а) о разрјешењу Управног одбора ЈУ Дјечији вртић Љубиње

б) о именовању Управног одбора ЈУ Дјечији вртић Љубиње

9. Приједлог одлуке:

а) о разрјешењу Надзорног одбора ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње

б) о именовању Надзорног одбора ЈП „Водовод“ Љубиње

Приједлог одлуке:

а) о разрјешењу Надзорног одбора ЈП „Канализација и чистоћа“ д.о.о. Љубиње

б) о именовању Надзорног одбора ЈП „Канализација и чистоћа“ д.о.о. Љубиње

10. Приједлог одлуке:

а) о разрјешењу Управног одбора Агенције за развој малих и средњих предузећа

б) о именовању Управног одбора Агенције за развој малих и средњих предузећа

Приједлог одлуке:

а) о разрјешењу Управног одбора Агенције за финансијско-књиговодствене и правне послове Љубиње,

б) о именовању Управног одбора Агенције за финансијско-књиговодствене и правне  послове Љубиње;

11. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији вртић Љубиње за период 1.1.-30.9.2016.године;

  12. Извјештај о утрошку новчаних  средстава уплаћених са Буџета Општине Љубиње у износу од 90.000 КМ Удружењу грађана „Ваздушна бања Банчићи“;

13. Одборничка питања.

 

Молимо Вас да присуствујете и учествујете у раду сједнице Скупштине Општине Љубиње.

Уз позив за дневни ред Скупштине достављамо Вам материјале, сем тачке 12..

 

 

 ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Перса Климента