Најава 23. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Дана 11. 12. 2015. године (ПЕТАК) са почетком у 11,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр 2. одржаће се 23. сједница Скупштине општине Љубиње.
За 23.сједницу Скупштине Општине Љубиње предлажем с л е д е ћ и
Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Записник о раду 22.сједнице Скупштине Општине Љубиње;
2. а) Приједлог Ребаланса Буџета Општине Љубиње, за 2015.годину;
б) Приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Општине Љубиње за 2015.годину;
3. а) Приједлог Буџета Општине Љубиње, за 2016.годину;
б) Приједлог Одлуке о усвајању Буџета Општине Љубиње, за 2016.годину;
в) Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Љубиње, за 2016.годину;
4. Информација Начелника Општине о презентацији пројектне документације за
изградњу акумулације „Луке“;
5. Нацрт програма рада Скупштине Општине Љубиње, за 2016.годину;
6. Приједлог Одлуке о условима и начину плаћања накнаде за легализацију градског грађевинског земљишта на подручју општине Љубиње;
7. Приједлог Одлуке о коришћењу пословног простора и грађевинског земљишта звано „Лагер“;
8. Приједлог Одлуке о остваривању права на једнократну новчану помоћ и помоћ у натури;
9. а) Извјештај Комисије за спровђење поступка по поновљеном Јавном конкурсу за избор једног члана Општинске изборне комисије Љубиње;
б) Приједлог рјешења о именовању једног члана Општинске изборне комисије Љубиње;
10. Одборничка питања

Уз позив достављамо материјале за све тачке дневног реда.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић                                                                                           Служба за информисање