Најава 20. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Дана 30.7.2015. године (ЧЕТВРТАК) са почетком у 10,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр 2. одржаће се 20. сједница Скупштине општине Љубиње.
За 20.сједницу Скупштине општине Љубиње предлажем с л е д е ћ и

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник о раду 19.сједнице Скупштине Општине Љубиње;
2. Приједлог одлуке о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села;
3. Приједлог мјера и активности на превазилажењу настале ситуације у Ј.П. „Водовод“ д.о.о. Љубиње;
4. а) Извјештај Комисије за спровoђење поступка по јавном конкурсу за избор два члана Општинске изборне комисије Љубиње,
б) Приједлог рјешења о разрјешењу два члана Општинске изборне комисије Љубиње,
в) Приједлог рјешења о именовању два члана Општинске изборне комисије Љубиње;
5. Извјештај о раду и пословању јавних установа, односно општинских агенција:
а) Ј.У. Народна библиотка „Др Љубо Михић“ Љубиње,
б) Агенција за развој малих и средњих предузећа Љубиње
в) Средњошколски центар „Светозар Ћоровић“ Љубиње;
6. Извјештај о раду удружења грађана (НВО) које се суфинансирају из Буџета Општине Љубиње:
а) Удружење пензионера Љубиње,
б) Општинска организација Црвеног крста Љубиње,
в) Борачка организација Љубиње
г) СПКД „Просвјета“ Љубиње,
д) Одбојкашки клуб Љубиње,
ђ) Друштво добровољних давалаца крви „Љубиње“
е) ОЗ „Захумље“ Љубиње
ж) Удружење „Зрачак“ Љубиње
з) Ловачко друштво „Љубиње“
7. Одборничка питања

Уз позив достављамо материјале за све тачке дневног реда.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић                                                                                               Служба за информисање