Најава 19. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Дана 08. 05.2015.  године (ПЕТАК) са почетком у 10,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр 2. одржаће се 19. сједница Скупштине општине Љубиње.
За 19.сједницу Скупштине Општине Љубиње предлажем с л е д е ћ и
Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник о раду 18.сједнице Скупштине Општине Љубиње;
2. а) Приједлог Одлуке о објављивању Јавног конкурса за именовање два члана Општинске изборне комисије Љубиње;
б) Приједлог рјешења за именовање Комисије за провођење Јавног конкурса за избор и именовање два члана Општинске изборне комисије;
в) Приједлог јавног конкурса за именовање два члана Општинске изборне комисије;
3. Извјештај о раду и пословању:
а) Територијалне ватрогасне јединице
б) ЈП „Водовод“ д.о.о Љубиње
в) ЈП „Канализација и чистоћа“ д.о.о. Љубиње
4. Извјештај о раду и пословању јавних установа:
а) Дом здравља Љубиње,
б) Центра за социјални рад Љубиње,
в) Дјечији вртић Љубиње
5. Извјештај о раду и пословању општинских агенција:
а) Агенција за развој малих и средњих предузећа;
б) Агенција за књиговодствено-финансијске и правне послове Љубиње,
6. а) Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ д.о.о. Љубиње;
б) Приједлог рјешења о именовању предсједника Надзорног одбора ЈП „Водовод“ д.о.о Љубиње;
7. а) Приједлог рјешења о разрјешењу једног члана Школског одбора Основне Школе „Свети сава“ у Љубињу;
б) Приједлог рјешења о именовању једног члана Школског одбора Основне Школе „Свети Сава“ у Љубињу;

8. Одборничка питања.

Уз позив вам достављамо материјале за све тачке дневног реда:
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић