Најава 15. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Дана 14.11.2014. године (ПЕТАК) са почетком у 10,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр. 2, одржеће се 15 .сједница Скупштине Општине Љубиње.

За сједницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1. Записник о раду 14. сједнице Скупштине Општине Љубиње;

2.  Приједлог Статута Општине Љубиње;

3. Нацрт Пословника Скупштине Општине Љубиње;

4. Финансијски извјештај о остварењу буџета Општине за период 1.1.-30.9.2014.године;

5. а) Нацрт Ребаланса буџета Општине Љубиње за 2014.годину,

б) Приједлог закључка о усвајању нацрта ребаланса буџета за 2014.годину;

6.  а) Нацрт Буџета Општине Љубиње за 2015.годину,

б) Приједлог закључка нацрта Буџета за 2015.годину;

7. Приједлог одлуке о промету непокретности ;

–  продаја градског грађевинског земљишта  (дио к.ч.1135/12)

–  продаја пољопривредног земљишта

8. Одборничка питања.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић