Најава 13. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

СКУПШТИНА

Број: 01-013-12/14

Датум: 29.04.2014. године

На основу члана 33. став 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. РС, број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 32. став 3. Статута Општине Љубиње (Сл. гл. број 1/05, 2/05 и 1/12) и члана 5. и 6. Пословника Скупштине Општине Љубиње (Сл. гл. Број: 2/05) сазивам 13.сједницу Скупштине Општине Љубиње која ће се одржати дана 08.05.2014. године (ЧЕТВРТАК) са почетком у 10,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр. 2.

За 13.сједницу Скупштине Општине Љубиње предлажем   с л е д е ћ и

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Записник о раду 12. сједнице Скупштине Општине Љубиње;

2. Извјештај о извршењу Буџета Општине Љубиње за 2013.годину;

3. Извјештај о раду Начелника Општине за 2013.годину,

4. Извјештај о раду Општинске управе Општине Љубиње, за 2013.године:

а) Одјељење за општу управу

б) Одјељење за привреду, финансије и јавне дјелатности,

в) Територијалне ватрогасне јединице;

5. Извјештај о остварењу Буџета Општине Љубиње за период 1.1.-31.3.2014.године;

6. а) Приједлог одлуке о одобрењу пројекта „Ваздушна бања Банчићи“ и уступању грађевинских

објеката бивше школе и задружног дома;

б) Приједлог одлуке о суфинансирању пројекта изградње мотела „Ваздушна бања Банчићи“;

7. а) Приједлог одлуке о повјеравању комуналне услуге заједничке комуналне потрошње Јавном предузећу „Канализација и чистоћа“ д.о.о. Љубиње,

б) Приједлог закључка о давању сагласности на цијену комуналне услуге Надзорног одбора Ј.П. „Канализација и чистоћа“ д.о.о. Љубиње – цјеновник услуга;

8. Приједлог одлуке о одобравању промета непокретности, права располагања (двособног стана, једнособног стана и гарсоњере) у Улици Светосавска бр.33 у Љубињу;

9. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Агенције за финансијско-књиговодствене и правне послове;

10. Приједлог рјешења о именовању Комисије за избор и именовање директора Агенције за финансијско-књиговодствене и правне послове Љубиње;

11. Извјештај о раду и финансијском пословању јавних предузећа односно установа:

а) Ј.П. „Водовод“ д.о.о. Љубиње,

б) Ј.У. Дом здравља Љубиње,

в) Ј.У. Центар за социјални рад Љубиње,

12. Извјештај о раду и пословању:

а) Удружења добровољних давалаца крви „Љубиње“ из Љубиња

б) Удружења добровољних давалаца крви „Радовиња“ из Љубиња

13. а) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Дом здравља Љубиње;

б) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора Јавне установе Дом здравља Љубиње;

14. Одборничка питања.

 

Уз позив вам достављамо материјале за све тачке дневног реда.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић