НАЈАВА 13. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. Републике Српске, број: 97/16), члана 36.38. и 47. Статута Општине Љубиње (Сл. гл. број 3/17) и члана 2., 22.,31.,65.,69. и 106. Пословника Скупштине Општине Љубиње (Сл. гл. број: 3/17),сазивам 13.сједницу Скупштине Општине Љубиње која ће се одржати дана 19.03.2018. године (ПОНЕДЕЉАК) са почетком у 10,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска 2.

За 13. сједницу Скупштине Општине Љубиње предлажем   с л е д е ћ и

 

            Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. Записник о раду 12.сједнице Скупштине општине;
 2. Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава од посебних водних накнада;
 3. Приједлог Рјешења о именoвању једног члана Општинске изборне комисије;
 4. Извјештај о раду ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње, за 2017.годину;
 5. Извјештај о раду Центра за социјални рад, за 2017.годину;
 6. Извјештај о раду ЈУ Дом здравља, за 2017.годину;
 7. Извјештај о раду Агенције за развој малих и средњих предузећа, за 2017.годину;
 8. Извјештај о раду гуслара и епских пјесника „Светосавље“, за 2017.годину;
 9. Извјештај о раду удружења пензионера, за 2017.годину;
 10. Извјештај о раду Ловачког удружења за 2017.годину;
 11. Извјештај о раду Клуб малог фудбала Љубиње, за 2017.годину;
 12. Извјештај о раду Друштва добровољних давалаца крви Љубиње, за 2017.годину;
 13. Извјештај Српске православне црквене општине Љубиње о утрошеној донацији  у 2017.години;
 1.       Извјештај о раду Удружења „Свјетлост“ Љубиње за 2017.годину;
 2.       а) Приједлог Рјешења о разрјешењу Комисије за статутарна питања, Пословник и прописе;
  б) Приједлог Рјешења о избору Комисије за статутарна питања, Пословник и прописе;
 1.       а) Приједлог Рјешења о разрјешењу Комисије за заштиту људских права представке и притужбе грађана;
  б) Приједлог рјешења о избору Комисије за заштиту људских права, представке и притужбе грађана;
 1.      а) Приједлог Рјешења о разрјешењу Комисије за вјерска питања;
  б) Приједлог рјешења о избору Комисије за вјерска питања;
 1.      а) Приједлог Рјешења о разрјешењу Савјета за кулутуру;
  б) Приједлог Рјешења о избору Савјета за културу;
 1.     а) Пријелдог Рјешења о разрјешењу Етичког одбора;
  б) Приједлог Рјешења о избору Етичког одбора;
 1.     а) Приједлог Рјешења о разрјешењу Комисије за награде и признања;
  б) Приједлог Рјешења о избору Комисије за награде и признања;
 1.     а) Приједлог Рјешења о разрјешењу Комисије за питања младих;
  б) Приједлог Рјешења о избору  Комисије за питања младих;
 1.      а) Приједлог Рјешења о разрјешењу Савјета за спорт
  б) Приједлог Рјешења о избору Савјета за спорт;
 1.     Приједлог Рјешења о избору Комисије за мјесне заједнице;
 2.     Приједлог Рјешења о избору Одбора за здравље;
 3.     Одборничка питања;

Молимо Вас да присуствујете и учествујете у раду сједнице Скупштине Општине Љубиње.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Перса Климента