Љубиње: Забрана рада угоститељских објеката до 23. марта

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 22.Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник РС бр.121/12 и 46/1) члана 43.Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације (одлука број 01-013-5/14од 21.03.2014.године, поводом епидемиолошке ситуације COVID 2019 Корона вирус, а у циљу заштите здравља становништва Општине Љубиње, Општински штаб за ванредне ситуције општине Љубиње на сједници одржаној дана 16.03.2020. годне у складу са Закључком савеза општина и градова Републике Српске број: 01-43-03/20 од 16.3.2019.године у циљу превенције ширења новог вируса корона COV-2 COVID19 болести д о н о с и

Н А Р Е Д Б У
о забрани рада

1. Забрањује се рад до 23.марта 2020.године сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда, и то:

– угоститељским објектима свих врста, укуључујући угоститељске објекте смјештене на бензинским пумпама и у тржним центрима;
– фитнес центрима (фитнес боди-билдинг клубовима и слично)
– дјечијим играоницама

2. Забрањује се рад у дане викенда (суботом и недјељом) :

– трговачким центрима

3. Ограничава се рад од 07,00 – 18,00 часова сваким даном сљедећим објектима:

– трговачким центрима радним данима,
– осталим трговинским објектима (свима, укључујући и тржнице на мало-пијаце)

4. Ограничава се рад од 07,00 – 22,00 часа сваким даном сљедећим објектима:

– трговинским објектима врсте драгстор и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тjестенине и колача искључиво у погледу продаје њихових производа.

5. Обавезују се пружаоци услуга да обезбиједе минимално растојање од 2 метра између корисника услуга.
6. Како би смо се у новонасталој ситуацији понашали одговорно, молимо најстарије суграђане, који су најугроженија група становништва, да максимално ограниче напуштање кућа и станова.
7. позивамо грађане који долазе из иностранства да се обавезно евидентирају у Дому здравља.

Број:02-022- 38/20
Датум:16.03.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић