LJUBINJE: Raspisan tender za izgradnju solarne elektrane

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Министарство индустрије, енергетике и рударства РС расписало је јавни позив за доелу концесије за изградњу соларне електране са фотонапонским ћелијама на подручју Љубиња, а вриједност ове инвестиције процијењена је на 150 милиона марака.

Процијењена инсталисана снага соларне електране, чија је градња планирана на локалитету Љубинско брдо, износи 65 мегавата, а годишња производња 104 гигавата струје.

На површини од 80 хектара земљишта планирано је да буде постављено 260.000 соларних модула снаге 250 вати, те инвентари, мјерни уређаји и друга опрема.

Концесија ће бити додијељена на период од 50 година, а понуђачи су дужни да уз понуду доставе и студију оправданости концесије с елементима процјене заштите животне средине.

Право учешћа на јавном позиву имају домаћа и страна лица, правна и физичка лица или конзорцијуми који испуњавају услове из Закона о концесијама. Рок за достављање понуда је 27. јул.

Иницијативу за додјелу концесије за изградњу соларне електране раније је покренула фирма “ИФС Солар” из Љубиња, која је у већинском власништву турске компаније “Capital Group”.

У јавном позиву наведено је да ће подносиоцу иницијативе приликом вредновања понуде бити додијељен бонус до десет одсто од укупног броја бодова.

За изградњу соларне електране у Љубињу, која је највећа инвестиција те врсте у БиХ, заинтересована је и компанија “Сцхалл Гроуп” из Аустрије.

– Све заинтересоване фирме могу доставити понуде сачињене у складу са тендерском документацијом. Комисија за концесије анализираће све пристигле понуде и предложити Влади РС најповољнијег понуђача за дођелу концесије за изградњу соларне електране – казали су у Министарству индустрије, енергетике и рударства.

Влада РС је прибавила мишљење надлежних органа и институција о могућности изградње соларне електране, а општина Љубиње дефинисала услове за коришћење земљишта на којем је планирана градња.
Услови

Фирме које се буду пријављивале на јавни позив за дођелу концесије за изградњу соларне електране у Љубињу обавезне су, између осталог, да доставе и доказ из банке о солвентности, извјештај о пословању за посљедњу годину те доказ да имају новац за покретање те инвестиције.

Такође, понуђачи су дужни да Влади доставе и доказ о уплати депозита, али и изјаву да ће основати предузеће у РС за обављање концесионе дјелатности, ако до сада немају предузеће са сједиштем у Српској, као и предуговор о купопродаји струје