ЉУБИЊЕ: ОДРЖАН „ДАН МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА“

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


ЉУБИЊЕ, 26 децембар 2018. године – У склопу пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ којег финансирају Влада Швајцарске и Влада Шведске, а реализује Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП) у Друштвеном центру у Љубињу одржан је, по први пут, „Дан мјесних заједница општине Љубиње“.

Овај догађај коме су присуствовали представници УНДП, општине Љубиње, мјесних заједница и организација цивилног друштва са подручја општине Љубиње, био је права прилика да се размјене искуства и позитивне праксе у раду мјесних заједница, али и да се представе резултати пројекта на подручју општине Љубиње.

У свом обраћању присутнима начелник општине Љубиње Дарко Крунић изразио је своју захвалност према донаторима, као и према УНДП, истакавши значај овог пројекта јер не само да је унапређен рад мјесних заједница и ојачани њихови капацитети, него је и реализовано низ пројеката које су управо становници мјесних заједница идентификовали као приоритетне за рјешавање.

„Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ отпочео је 2015 године, а општина Љубиње је једна од 24 јединице локалне самоуправе које су одабране за учешће у овоме пројекту. У досадашњем периоду рализације пројекта на подручју 4 мјесне заједнице које судјелују у пројекту и то: МЗ Дубочица,МЗ Крајпоље,МЗ Вођени и МЗ Крушевица реализована су по 2 инфраструктурна пројекта који су мјештани идентифицирали на одржаним форумима. Подржани су пројекти НВО kojи су реализирани у наведеним мјесним заједницама као и двије награђене идеје на Start-up данима одржаним у Љубушком. Битно је нагласити да је извршена и реконструкција простора Друштвеног центра у коме се данас налазимо. Поред наведеног мјесне заједнице су у претходном периоду ојачале свој организациони и технички капацитет усвајањем знања на одржаним обукама и набавком ИТ опреме – истакао је Керим Жујо координатор УНДП-а.
У току реализације пројекта општина Љубиње је унаприједила правни оквир дјелованја МЗ усвајањем Одлуке о МЗ, Етичког кодекса савјета МЗ и Правилника о раду савјета МЗ.

У наставку програма представници пројектних Мјесних заједница упознали су остале са њиховим искустивма и детаљније представили пројекте и актибности које су у претходном периоду реализовали.
Укупна вриједност свих реализованих пројекта је око 294.000 КМ, од чега је учешће општине Љубиње износило 99.500 КМ.

Заједничка је оцјена да је досадашња сарадња свих представника МЗ и општине у пројекту јако успјешна и да се надамо да ће она бити настављена и у будућности а први корак ће бити пренос стеченог знања са пројектних на непројектне МЗ.

Треба напоменути да је у протеклој години општина поред суфинансирања пројеката у склопу пројекта „Јачање улоге МЗ у Босни и Херцеговини“издвојила преко 130.000 КМ за реализацију инфраструктурних пројеката у МЗ Виногради, у плану за наредну годину је улагање још додатних 280.000 КМ у ову мјесну заједницу, а такође у току је и асфалтирање локланих путева и у МЗ Љубиње.

mz2

mz1

mz4