Јавни увид и најава јавне расправе за Студију утицаја на животну средину за Пројекат изградње система за наводњавање у Љубињском пољу

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС/Јединица за координацију пољопривредних пројеката, даје сљедеће:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о
РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ
И ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

за Студију –„План управљања животном средином и процјена утицаја на друштво за Пројекат изградње система за наводњавање на локалитету Љубињског поља“

Обавјештава се јавност и заинтересовани органи да је за потребе Јавног увида на интернет страницама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/Plan%20upravljanja%20zivotnom%20sredinom%20i%20procjena%20uticaja%20na%20drustvo_149758391.pdf и општине Љубиње http://www.opstinaljubinje.org/wp-content/uploads/2016/02/Plan-upravljanja-zivotnom-sredinom-i-procjena-uticaja-na-drustvo_Lj-1.pdf објављена Студија „План управљања животном средином и процјена утицаја на друштво за пројекат изградње система за наводњавање на локалитету Љубињског поља“.
Предметна Студија ће бити доступна за јавни увид и у просторијама општине Љубиње.

За вријеме јавног увида, у периоду од 15. 02.- 03.03.2016. године, можете доставити примједбе на објављен нацрт студије лично уписом у књигу која ће се налазити у просторијама општине и/или поштом на доље наведене адресе општине Љубиње и Министарства, као и електронским путем на vitomirvojcic@yahoo.com и n.stojakovic@mps.vladars.net.

Јавна расправа, поводом објављене студије „План управљања животном средином и процјена утицаја за пројекат изградње система за наводњавање на локалитету Љубињског поља“, планирана је да се одржи дана 04.03.2016. године у просторијама општине Љубиње.

 
Адреса:
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
Светосавска 2
88380 Љубиње
н/р Витомир Војчић
Контакт телефон: 059/630-295
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РС/
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
н/р Невена Стојаковић
Трг Републике Српске 1, Ламела А (8. спрат, канцеларија бр. 20А)
78000 Бања Лука
Контакт телефон: 051/ 338-932

Директор
Мр Раденко Јефтић