ЈАВНИ ПОЗИВ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Poziv za anketare volontere – Produžen rok za prijave 12.10.2014.

07/10/2014MPOS, Omladinska politika, OSRS

 

OPIS PROJEKTA
Omladinski savjet Republike Srpske uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske sprovodi istraživanje za potrebe izrade dokumenta Omladinska politika Republike Srpske za period 2016-2020. godine.

Omladinska politika Republike Srpske predstavlja dokument koji Republika Srpska donosi u cilju poboljšanja položaja i rješavanja utvrđenih problema mladih u Republici Srpskoj. To je dokument sa jasno definisanim programskim ciljevima, mehanizmima i rokovima za njihovu realizaciju, odgovornim institucijama i organizacijama, partnerima, te neophodnim finansijskim sredstvima i njihovim izvorima, a u skladu sa jasno definisanim oblastima od interesa za mlade.

Omladinskom politikom utvrđuju se osnovni ciljevi, pravci razvoja i zadaci u omladinskom sektoru u oblastima od posebnog interesa za mlade, kao što su: zapošljavanje, stambena politika za mlade, obrazovanje i kultura, zdravlje i socijalna politika za malde, informisanje mladih, mobilnost, omladinski rad i organizovanje, slobodno vrijeme mladih i participacija u društvu, zaštita životne sredine i dr.

Istraživanje i izrada dokumenta Omladinska politika Republike Srpske se radi u sklopu projekta „Jačanje struktura za osnaživanje i participacija mladih u BiH“ koji za cilj ima povećanje saradnje između svih učesnika u radu sa mladima i razvijanje dugoročnih rješenja za bolje funkcionisanje tijela koja zastupaju interese mladih i podržavaju učešće mladih u demokratskim procesima.

Projekat realizuje Omladinski komunikativni centar Banja Luka uz saradnju i podršku Omladinskog savjeta Republike Srpske i finansijsku podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava.

 

POSLOVI I ZADACI ANKETARA/VOLONTERA

Aktivnosti na kojima će raditi anketari volonteri koji budu odabrani su:

  • Učešće na regionalnim treninzima za obuku za istraživanje
  • Anketiranje mladih iz svih jedinica lokalne samouprave Republike Srpske
  • Potencijalne aktivnosti tokom volontiranja: Prikupljanje i unos podataka iz upitnika; Učešće u organizaciji fokus grupa

Ukoliko želiš da učestvuješ u istraživanju potreba za izradu najvažnijeg dokumenta za mlade, Omladinske politike Republike Srpske, i ukoliko želiš da budeš dio istraživanja čiji je cilj da se mladima pruži prilika da se izjasne o problemima iz svog svakodnevnog života, onda je ovo prilika za tebe.

Prijavi se za anketara volontera i na taj način daj svoj veliki doprinos za izradu naše i Vaše Omladinske politike Republike Srpske.

Svi odabrani anketari volonteri su dužni proći obaveznu trening obuku.

Troškove realizacije regionalnih treninga i obuke anketara za istraživanje i putne troškove dolaska na trening snosi Omladinski komunikativni centar Banja Luka.

Troškove vezane za anketiranje u svim jedinicima lokalne samouprave Republike Srpske (putni troškovi, materijali, hrana za volontere) snosi Omladinski savjet Republike Srpske.

Po završetku istraživanja svi anketari volonteri će dobiti volontersku knjižicu u kojim će biti upisan njihov angažman na aktivnostima anketiranja.

Ukoliko ste zainteresovani da budete anketar volonter i da učestvujete u aktivnostima istraživanja za potrebe izrade dokumenta Omladinska politika Republike Srpske za period 2016-2020. godine, molimo Vas da ispunjeni prijavni obrazac pošaljete najkasnije do 12. oktobra 2014. godine na elektronsku adresu: volontiranje.osrs@gmail.com

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje: Prijavni obrazac – Anketar volonter

Broj anketara volontera je ograničen.

Anketari volonteri koju budu odabrani biće obavješteni o terminu i mjestu održavanje regionalnog treninga, te o daljim smjernicama i instrukacijama vezanih aktivnosti istraživanja za potrebe izrade dokumenta Omladinska politika Republike Srpske za period 2016-2020. godine.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja na raspolaganju Vam stoji Danijela Topić, telefon 066-213-840 ili na elektronsku adresu: omladinskisavjetrs@gmail.com.

anket