ЈАВНИ ПОЗИВ За расподјелу грађевинског материјала који је Општини Љубиње донирао Град Бањалука за санацију штета проузрокованих земљотресом

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-022-123-1/22
Дана, 29.12.2022.године

На основу Одлуке Начелника Општине о пријему и расподјели грађевинског материјала,
број:02-022-123/22, од 21.12.2022.године, и члана 69. Статута Општине Љубиње
(Службени гласник општине Љубиње, бр.3/17), Начелник Општине Љубиње расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
За расподјелу грађевинског материјала који је Општини Љубиње донирао Град Бањалука
за санацију штета проузрокованих земљотресом у априлу 2022.године.

Право учешћа на јавном позиву имају:
Власници/корисници стамбених објеката који су евидентирани за процјену штета од стране Комисије приликом обилиска објеката страдалих од земљотреса, (I, II, III,
IV і V категорије оштећења изазваних земљотресом),

Власници/корисници штала-стаја, чатрња и помоћних објеката, који су оштећени у моменту земљотереса, а евидентирани за процјену штета од стране Комисије приликом обилиска објеката страдалих од земљотреса.
Грађевински материјал који је дониран смјештен је у магацинима Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Љубиње, Тврдошки пут бб.

Спецификација донираног
грађевинског материјала које је на располагању за Општину Љубиње је:
1. унутрашња боја за зидове – паковање 15 л;
2. фасадна боја за зидове – паковање 15 л;
3. малтер за санацију пукотина на зидовима и плафонима – паковање 25 кг;
4. стаклена мрежица за армирање;
5. двокомпонентни хидроизолациони премаз за резервоаре питке воде;

Образац пријаве на Јавни позив можете преузети у канцеларији урбанизма (приземље) Општине Љубиње.

Комисија именована од стране Начелника општине Љубиње Рјешењем број: 02-022- 123/22, од 22.12.2022.године спровешће процедуру одабира крајњих корисника, укључујући и количину материјала који ће се расподјељивати по кориснику.

Искључује се из донације грађевинског материјала 6 (шест) породица из општине Љубиње
које су исељене из својих стамбених јединица а исте ће уз сагласност Општине Љубиње и Владе Републике Српске рјешавати своју стамбену ситуацију.

Јавни позив остаје отворен 30 дана, до 31.01.2023.године до 14,00 часова.
Јавни позив биће објављен на сајту Општине Љубиње и огласној табли Општине.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Драпић