Јавни позив организацијама цивилног друштва за предају приједлога пројекта у склопу пројекта ”Јачање локалне демократије”

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


UNDP 2

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ У САРАДЊИ СА РАЗВОЈНИМ ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА РАСПИСУЈЕ: 

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ЈАЧАЊЕ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАЦИЈЕ/ДЕМОКРАТИЈЕ III – ЛОД III

КОЈИ ФИНАНСИРА ЕВРОПСКА УНИЈА

 

Развојни програм Уједињених народа (УНДП) и 11 општина у Босни и Херцеговини заједнички имплементирају пројект под називом Јачање локалне демокрације/демократије III – ЛОД III. Пројект финансира Европска унија из средстава Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у износу од 2 милиона еура, а суфинансира га и општина Љубиње , као и  УНДП БиХ.

Пројект ЛОД III и општина Љубиње позивају све организације цивилног друштва (ОЦД) / невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општине Љубиње, из слиједећих приоритетних области:

  1. Социјална укљученост маргинализованих група са посебним освртом на дјецу са посебним потребама, особама са инвалидитетом и старим и изнемоглим лицима
  2. Јачање понуде неформалног образовања младих са циљем повећања конкурентности на тржишту рада у општини Љубиње
  3. Промоција волонтерског и хуманитарног рада и локалних грађанских иницијатива у општини Љубиње
  4. Пројекти из области пољопривредне производње са циљем запошљавања пољопривредника и одрживог развоја

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000 КМ – 50.000 КМ (конвертибилних марака).

УНДП задржава право да не додијели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози  не задовољавају задане критерије.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од  6  до 10 мјесеци. Изабрани пројекти се требају спровести у периоду јуни 2013. – април 2014. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистриране ОЦД и НВО (удружење/удруга или фондација), у складу важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у  смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Документација за пријаву на Јавни позив за Општину Љубиње се може преузети од 16 априла 2013. године, слањем  захтјева са називом заинтересоване организације на е-маил: registry.ba@undp.org или лично преузимањем у: Општина Љубиње, Центар за пружање услуга грађанима, Светосавска 2, 88380 Љубиње.

Све потребне  информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на сљедећим wеб страницама: www.undp.ba, www.ngo.ba, као и на wеб страници општине Љубиње www.опстинаљубиње.орг

Питања у вези са јавним позивом  се могу поставити путем е-маил  адресе registry.ba@undp.org са назнаком за ЛОД III пројекат. Питања  се могу постављати до 30. априла 2013. Године. Одговори на питања ће бити достављени у писаној форми у року од 3 радна дана од дана постављања питања.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтјеваном документацијом) се мора доставити у три (3) примјерка у штампаној форми и једној електронској копији (ЦД или УСБ) у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 07:00 до 15:00 часова, на сљедећу адресу, са назнаком за ЛОД III пројект:

 

Љубиње:

Општина Љубиње

/пријава на пројекат ЛОД III/

Шалтер за услуге грађанима

Светосавска 2

88380 Љубиње

Рок за предају апликација је 07 мај 2013. године, до 14:00 сати. Апликације достављене након  наведеног рока бити ће разматране једино у случају  да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Спољашња страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати прије званичног отварања”.

О примљеној пошиљци у општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Сви апликанти који су предали приједлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени, биће  обавјештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на: www.undp.ba, www.ngo.ba, затим на wеб страници општине Љубиње  www.опстинаљубиње.орг  као и на огласној табли општине.

Организације чији пројекти буду одобрени ће бити дужне да их преведу на енглески језик и доставе донатору прије потписивања уговора.

Пројектну документацију можете преузети на линковима испод:

Административни подаци о апликанту

Финансијска идентификациона форма 

Изјава о подобности

Листа за провјеру

Смјернице за апликанте Љубиње

Пројектни приједлог

Преглед буџета – прорачуна

Матрица логичког оквира

План активности и промоције