Јавна расправа о нацрту Буџета за 2023. годину и ребалансу Буџета за 2022

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На 13. сједници Скупштине општине Љубиње, усвојен је нацрт другог ребаланса буџета општине Љубиње за 2022 годину у износу од 3.533.000,032 КМ, који можете погледати на сљедећем НАЦРТ ДРУГОГ РЕБ. 2022.KONAČNAкао и нацрт буџета за 2023 годину у износу од 3.359.000 КМ – НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023.konačna

Приједлоге, примједбе, мишљења и сугестије на усвојене документе достављају се у писаној форми начелнику општине Љубиње, путем Одјељења за привреду и финансије општине Љубиње.

Крајњи рок за подношење прједлога је 14.12.2022 године до 12 часова.

 

Одјељење за привреду и финансије