Јавна расправа о Нацрту буџета општине Љубиње за 2016. годину

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Дана, 26.11.2015 гоидне, у просторијама Народне библиотеке „др Љубо Михић“ у Љубињу, са почетком у 12 часова одржаће се Јавна расправа о Нацрту буџета општине Љубиње за 2016. годину.

Позивају се буџетски корисници, представници савјета мјесних заједница, јавних предузећа и установа, удружења грађана и сви заинтересовани грађане општине Љубиње да узму активно учешће у јавној расправи.

Нацрт буџета можете погледати у Одсјеку за буџет и финансије општине Љубиње сваким радним даном од 07 -15 или на следећем линку Nacrt budžeta 2016