Ранг листа пристиглих и оцијењених пројеката по Јавном позиву за организације цивилног друштва у склопу пројекта Јачање локалне демокрације/демократије III – ЛОД III

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

UNDP

Ранг листа пристиглих и оцијењених пројеката по Јавном позиву за организације цивилног друштва у склопу пројекта Јачање локалне демокрације/демократије III – ЛОД III

Ранг листу општине Љубиње можете погледати ОВДЈЕ 

Пројекат „Јачање локалне демократије/демокрације III – ЛОД III“ финансира Европска унија из средстава Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у износу од 2 милиона еура.

Општина ЉУБИЊЕ