ИЗВЈЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ УЗОРАКА ДУВАНА

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


22. 07. 2014. године узети су узорци дувана са цијеле територије Општине Љубиње (узорци узети са 12 локација), да би се одмах доставили у Лабораторију за заштиту биља Пољопривредног института Републике Српске – Бањалука.

Резултати анализе су показали сљедеће:

–         У свих 12 анализираних узорака потврђено је присуство вируса бронзастог парадајза или вирус пјегавог      венућа парадајза Tomato spotted will virusa (TSWV) који је проузроковао наведене симптоме болести дувана.

–        Ради се о најраспрострањенијем биљном вирусу који изазива бројне епидемије на поврћу, дувану, украсним биљкама…

–        Висока полифагна природа вируса, ефикасност преношења векторима – трипсима, брзина којом се стварају нове варијанте вируса као и тешкоћу контроле вектора чине TSWV једним од најопаснијих биљних вируса.

Љубиње

18. 09. 2014. године

Служба за информисање