Извјештај о проведеним изборима за чланове савјета мјесних заједница

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

И З В Ј Е Ш Т А Ј

о проведеним изборима за чланове савјета МЗ

на дан 28.04.2013.године

Дана 28.априла 2013.године на подручју Општине Љубиње одржани су избори  за чланове савјета у седам мјесних заједница и то: Љубиње 1, Љубиње 2, Дубочица, Вођени, Крајпоље, Крушевица, Убоско.

Од укупно 1.359 бирача уписаних у бирачке спискове гласало је 449, односно 33% бирача. Излазност бирача по бирачким мјестима је сљедећа: Љубиње 1,  30%, Љубиње 2. 35%, Дубочица 35%, Вођени 31%, Крајпоље 37%, Крушевица 23% и Убоско 35%.

С обзиром да се избори за чланове савјета мјесних заједница по први пут организују и спроводе по правилима и Упутству Републичке изборне комисије и да је вријеме припреме и организовања избора од дана расписивања избора до дана гласања било релативно кратко, излазност је задовољавајућа.

У складу са чланом 5. Одлуке о измјенама и допунама Статута Општине (Сл.гл. 3/12) да би избори за чланове савјета у мјесним заједницама били ваљани,   потребно је да на бирачким  мјестима до 150 бирача, излазност буде 15%, а на бирачким  мјестима која имају преко 150 бирача,   потребана излазност је  10%, што је у оба случаја задовољено.

По затварању бирачких мјеста и преузимању изборног материјала од бирачких одбора, Општинска изборна комисија је утврдила резултате и исте

 

О б ј а в љ у ј е:

 

За чланове савјета мјесне заједнице Љубиње 1. Изабрани су:

 1. Илић Миодраг
 2. Ликић Владо
 3. Поповић Василије
 4. Слијепчевић Бранка
 5. Ћузулан Бранко

За чланове савјета мјесне заједнице Љубиње 2. Изабрани су:

 1. Милојевић Драган
 2. Дангубић Небојша
 3. Бетегало Данило
 4. Брборић Миро
 5. Јањић Бранка

За чланове Савјета мјесне заједнице Крушевица изабрани су:

 1. Косјерина Миодраг
 2. Макера Марко
 3. Поповић Милован
 4. Сулавер Љиља
 5. Лучић Драгиша

За чланове савјета мјесне заједнице Вођени, изабрани су:

 1. Турањанин Срећко
 2. Пецељ Веселин
 3. Бјелобрк Драган
 4. Ликић Милева
 5. Ликић Лука

За чланове савјета мјесне заједнице Крајпоље, изабрани су:

 1. Тохољ Зоран
 2. Ћук Бранко
 3. Ћук Јелена
 4. Козић Војо
 5. Козић Ристо

За чланове савјета мјесне заједнице Убоско, изабрани су:

 1. Мичета Милош
 2. Ђого Милослав
 3. Буквић Ристо
 4. Јањић Раденко
 5. Буквић Нада

За чланове савјета мјесне заједнице Дубочица, изабрани су:

 1. Сорајић Бранко
 2. Шијаковић Весо
 3. Новокмет Владо
 4. Сикимић Раденка
 5. Пецељ Весимир

SAM_1563

SAM_1555

SAM_1545

SAM_1536

SAM_1533