ИНВЕСТИРАЈ У ЉУБИЊЕ – Искористи грант средства фонда у износу од 40.000 КМ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Стартуп студио у сарадњи са 18 општина, опћина и градова покреће програм подршке особама из дијаспоре које желе инвестирати у нове или постојеће пословне идеје у једној од 18 локалних заједница: Бихаћ, Босанска Крупа, Цазин, Добој, Грачаница, Градачац, Јајце, Кључ, Лопаре, Љубиње, Модрича, Нови Град, Равно, Тешањ, Усора, Велика Кладуша, Завидовићи и Живинице.

За општину Љубиње, можеш аплицирати за бесповратна средства у износу од 10.000 КМ до 20.000 КМ. Укупни фонд износи 40.000 КМ, од чега је учешће општине Љубиње 20.000 КМ а учешће Фондације Мозаик 20.000 КМ.

Коме је позив намијењен?
Намијењен је правним или физичким лицима, која су у општини Љубиње покренули или покрећу бизнис у чијој власничкој структури је и особа из дијаспоре.

У овом позиву се особом из дијаспоре сматра она особа која живи најмање двије године од дана објаве овог позива у дијаспори, а има значајне везе са БиХ.

Особом из дијаспоре се сматра и она особа која се вратила у БиХ и има трајно пребивалиште у БиХ не дуже од двије године прије објаве позива.

Ко се може пријавити за бесповратна средства?

1. Регистрована мала и средња предузећа која:

  • су основана у општини Љубиње;
  • у власништву или сувласништву имају уписану особу из дијаспоре (најмање 25% капитала) које доказују важећим оснивачким актом и/или исписом из Регистра о оснивању предузећа;
  • су основана до 12 мјесеци прије датума објаве позива;
  • послују као друштва са ограниченом одговорношћу (Д.О.О.) или ће се регистровати у наредном периоду у овом облику.

2.  Особа или особе из дијаспоре које намјеравају основати предузеће у облику друштва са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) са уписаним власништвом или сувласништвом (најмање 25% капитала). Предузеће је потребно основати у року од 90 дана од дана потписивања уговора о додјели бесповратних средстава.

Који су услови за пријаву на позив за додјелу гранта?

1. Суфинансирање постојећег предузећа или будућег пословног подухвата у најмањем односу 1:1. Кроз овај позив се очекује да апликант суфинансира пословни подухват у истом износу који је добијен из бесповратних средстава, на начин да:

а) најмање 50% учешћа од траженог износа суфинансира у новцу, чије ће пребацивање бити доказано финансијским документом и десиће се прије пребацивања бесповратних средстава;

б) преосталих 50% може приказати кроз вриједност опреме, стандардизације, обуке, цертификације и сл. Ако се за то укаже потреба, Комисија може захтијевати потврду неновчане вриједности кроз судску или процјену овлаштеног вјештака.

На примјер: Уколико се аплицира за износ од 40.000 КМ, апликантица улаже исту толику вриједност, с тим да најмање 20.000 КМ мора бити готовинско учешће, а преосталих 20.000 може бити у неготовинском доприносу.

2. Предузеће или апликант (особа из дијаспоре) није финансијски подржан кроз друге програме намијењене за развој пословних подухвата особа из дијаспоре односно Дијаспора Инвест (УСАИД) и Дијаспора за развој (Д4Д – УНДП).

3. Могуће је аплицирати за бесповратна средства у износу од 10.000 КМ до 20.000 КМ.

4. Овим позивом су отворене пријаве за пословне подухвате из свих индустрија и дјелатности. У случају да број пријава превазиђе износ средстава расположивих у локалним фондом, предност ће имати приједлози за пословна улагања у секторе, као што су: пољопривреда, енергетика, туризам, металопрерађивачки сектор, дрвнопрерађивачки сектор и други производно-прерађивачки сектори, као и информацијске и комуникацијске технологије (ИКТ).

5. Није могуће потраживати средства за неетичне индустрије и дјелатности као што су производња оружја, игре на срећу, индустрија за одрасле и сл.

Кораци у процесу аплицирања?
Први корак је да се регистурјеш на лонац еXпо.
Приликом регистрације одабери статус „Инвеститорица или инвеститор из дијаспоре/ Инвестор фром Диаспора
Након регистрације, у великом холу одабери Еxpo салу “Инвестирај у БиХ”, прегледај виртуални штандо општине Љубиње.
Поред увида у доступна новчана средства овдје ћеш моћи ступити у контакт са локалним координатором за дијаспору из оопштине Љубиње те се информисати и о другим ресурсима.

Уколико већ сада са сигурношћу знаш на који локални фонд ћеш аплицирати,  у секцији “Актуелна понуда” попуни пријавни “Образац за изражавање интереса”.
За попуњавање Обрасца је потребно 10 минута, након што исти попуниш, контактираћемо те у року од 10 дана са даљним упутама.

Напомена: Молимо те да пријаву и документацију доставиш у електронској форми.

Више информација на сљедећем ЛИНКУ