Анкетни упутник о будућем функционисању мјесних заједница

Општина Љубиње, у оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“, којег финансирају влада Швајцарске и Шведске, а реализује УНДП БиХ, започиње процес дефинисања будуће визије развоја мјесних заједница у нашој општини.

С тим у вези осмишљен је и анкетни упитник  како би се заинтересованим грађанима и грађанкама дала могућност да изразе ставове и дају своје приједлоге у погледу дефинисања будуће визије мјесних заједница.

Желимо у том смислу посебно да Вам захвалимо за допринос којим попуњавањем овог анкетног упитника дајете јачању будуће улоге мјесних заједница на подручју општине Љубиње.

Попуњавање анкетног упитника траје свега пар минута а исти можете попунити на сљедећем линку: https://forms.gle/rg9CipT68zBrqYMq9

Објављено у Вијести

ЈАВНИ УВИД – НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ (2022-2028)

У складу са одредбама Закона о стратешком планирању и управљању развојем Републике Српске (Сл гласник РС 63/21) Општина Љубиње је покренула процес израде Стратегије развоја општине Љубиње за период 2022 – 2028.година.

Општински развојни тим у претходном периоду је уз подршку ILDP пројекта (Пројекат интегрисаног локалног развоја), којег спроводи Развојни програм Уједињених нација у БиХ (УНДП) израдио нацрт поменутог документа .

Нацрт Стратегије развоја општине Љубиње за период 2022 – 2028. година налази се на Јавном увиду до 05.04.2022. године и може се погледати ОВДЈЕ

Све евентуалне замјерке, приједлоге и сугестије можете послати на email: ljubinje@teol.net

Објављено у Вијести

ИНВЕСТИРАЈ У ЉУБИЊЕ – Искористи грант средства фонда у износу од 40.000 КМ

Стартуп студио у сарадњи са 18 општина, опћина и градова покреће програм подршке особама из дијаспоре које желе инвестирати у нове или постојеће пословне идеје у једној од 18 локалних заједница: Бихаћ, Босанска Крупа, Цазин, Добој, Грачаница, Градачац, Јајце, Кључ, Лопаре, Љубиње, Модрича, Нови Град, Равно, Тешањ, Усора, Велика Кладуша, Завидовићи и Живинице.

За општину Љубиње, можеш аплицирати за бесповратна средства у износу од 10.000 КМ до 20.000 КМ. Укупни фонд износи 40.000 КМ, од чега је учешће општине Љубиње 20.000 КМ а учешће Фондације Мозаик 20.000 КМ.

Коме је позив намијењен?
Намијењен је правним или физичким лицима, која су у општини Љубиње покренули или покрећу бизнис у чијој власничкој структури је и особа из дијаспоре.

У овом позиву се особом из дијаспоре сматра она особа која живи најмање двије године од дана објаве овог позива у дијаспори, а има значајне везе са БиХ.

Особом из дијаспоре се сматра и она особа која се вратила у БиХ и има трајно пребивалиште у БиХ не дуже од двије године прије објаве позива.

Ко се може пријавити за бесповратна средства?

1. Регистрована мала и средња предузећа која:

  • су основана у општини Љубиње;
  • у власништву или сувласништву имају уписану особу из дијаспоре (најмање 25% капитала) које доказују важећим оснивачким актом и/или исписом из Регистра о оснивању предузећа;
  • су основана до 12 мјесеци прије датума објаве позива;
  • послују као друштва са ограниченом одговорношћу (Д.О.О.) или ће се регистровати у наредном периоду у овом облику.

2.  Особа или особе из дијаспоре које намјеравају основати предузеће у облику друштва са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) са уписаним власништвом или сувласништвом (најмање 25% капитала). Предузеће је потребно основати у року од 90 дана од дана потписивања уговора о додјели бесповратних средстава.

Који су услови за пријаву на позив за додјелу гранта?

1. Суфинансирање постојећег предузећа или будућег пословног подухвата у најмањем односу 1:1. Кроз овај позив се очекује да апликант суфинансира пословни подухват у истом износу који је добијен из бесповратних средстава, на начин да:

а) најмање 50% учешћа од траженог износа суфинансира у новцу, чије ће пребацивање бити доказано финансијским документом и десиће се прије пребацивања бесповратних средстава;

б) преосталих 50% може приказати кроз вриједност опреме, стандардизације, обуке, цертификације и сл. Ако се за то укаже потреба, Комисија може захтијевати потврду неновчане вриједности кроз судску или процјену овлаштеног вјештака.

На примјер: Уколико се аплицира за износ од 40.000 КМ, апликантица улаже исту толику вриједност, с тим да најмање 20.000 КМ мора бити готовинско учешће, а преосталих 20.000 може бити у неготовинском доприносу.

2. Предузеће или апликант (особа из дијаспоре) није финансијски подржан кроз друге програме намијењене за развој пословних подухвата особа из дијаспоре односно Дијаспора Инвест (УСАИД) и Дијаспора за развој (Д4Д – УНДП).

3. Могуће је аплицирати за бесповратна средства у износу од 10.000 КМ до 20.000 КМ.

4. Овим позивом су отворене пријаве за пословне подухвате из свих индустрија и дјелатности. У случају да број пријава превазиђе износ средстава расположивих у локалним фондом, предност ће имати приједлози за пословна улагања у секторе, као што су: пољопривреда, енергетика, туризам, металопрерађивачки сектор, дрвнопрерађивачки сектор и други производно-прерађивачки сектори, као и информацијске и комуникацијске технологије (ИКТ).

5. Није могуће потраживати средства за неетичне индустрије и дјелатности као што су производња оружја, игре на срећу, индустрија за одрасле и сл.

Кораци у процесу аплицирања?
Први корак је да се регистурјеш на лонац еXпо.
Приликом регистрације одабери статус „Инвеститорица или инвеститор из дијаспоре/ Инвестор фром Диаспора
Након регистрације, у великом холу одабери Еxpo салу “Инвестирај у БиХ”, прегледај виртуални штандо општине Љубиње.
Поред увида у доступна новчана средства овдје ћеш моћи ступити у контакт са локалним координатором за дијаспору из оопштине Љубиње те се информисати и о другим ресурсима.

Уколико већ сада са сигурношћу знаш на који локални фонд ћеш аплицирати,  у секцији “Актуелна понуда” попуни пријавни “Образац за изражавање интереса”.
За попуњавање Обрасца је потребно 10 минута, након што исти попуниш, контактираћемо те у року од 10 дана са даљним упутама.

Напомена: Молимо те да пријаву и документацију доставиш у електронској форми.

Више информација на сљедећем ЛИНКУ

 

Објављено у Вијести

ДИРЕКТНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ“

Општина Љубиње, у сарадњи са УНДП БиХ, а у склопу пројекта „Јачање улога Мјесних заједница у БиХ – II фаза“ којег спроводи УНДП БиХ а финансирају Владе Швајцарске и Шведске, расписује директни позив за финансирање приоритетних пројеката у 5 мјесних заједница на територији општине Љубиње.

Текст позива и пратећa документацијa:

Javni poziv_Ljubinje_korigovan FINAL-converted

Javni poziv_Ljubinje_korigovan FINAL 

Prilog 1 – OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Prilog 2 – Pregled budzeta_proracuna_final

Prilog 3 – Matrica logickog okvira_final

Prilog 4 – Plan aktivnosti_final (1)

Vremenski okvir realizacije projekata (1)

 

Објављено у Вијести

Поништава се Јавни оглас о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК

Датум: 09.02.2022.године
Број:02-477-1/22

На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 69. Статута Општине Љубиње (Службени гласник Општине Љубиње, број 3/17) Начелник Општине Љубиње, доноси

З А К Љ У Ч А К

1.Јавни оглас о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо, објављен дана 26.01.2022.године у дневном листу „Глас Српске“, као и на званичној интернет страници Општине Љубиње и огласним плочама ставља се ван снаге.

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће бити објављен у Службеном гласнику Општине Љубиње и у дневном листу „Глас Српске“.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Драпић

 

Објављено у Вијести

Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 69. Статута општине Љубиње („Службени гласник општине Љубиње“, број 3/17), и члана 5. и 6.  Одлуке о начину и условима давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо, бр.01-477-8/21 од 30.12.2021.године Начелник општине Љубиње  расписује,

 

Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С

о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на

локалитету Љубињско брдо, путем усменог јавног надметања

 

I  Предмет закупа:

 

  1. Општина Љубиње , са сједиштем у Љубињу, Ул. Светосавска бр.2, 88380 Љубиње  ЈИБ:4401392570003 објављује јавни оглас о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету „Љубињско брдо“, за изградњу соларних електрана, путем усменог јавног надметања.

Предмет закупа је сљедеће неизграђено грађевинско земљиште:

 

–  к.ч.1/42-15, површине  63,84 хектара у нарави двориште без класе

–  к.ч.1/42-16 површине 16,25 хектара у нарави пашњак 3 класе

укупне површине 80,09 хекатара које је уписано у лист непокретности бр.427/111 К.О. Љубиње.

 

  1. Неизграђено грађевинско земљиште је у катастру некретнина уписано као земљиштe Општине Љубиње која на истом има право својине управљања, располагања и коришћења.
  2. Неизграђено грађевинско земљиште се даје у закуп на период од 5 (пет) година.

 

II Почетна цијена закупнине грађевинског земљишта

 

Почетна цијена закупа неизграђеног грађевинског земљишта за 1 м2 износи 0,0042 КМ/м2 на мјесечном нивоу, односно 0,05 КМ/м2 на годишњем нивоу (0,05 КМ/100 по м2)

 

III Лицитација

 

1.Право учешћа на лицитацији

 

Право учествовања у поступку лицитације имају правна лица која су регистрована за изградњу и коришћење обновљивих извора  енергије односно потенцијала соларне енергије у складу са законима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Подносилац захтјева има право да са пријавом учествује на једној  од лицитираних парцела.

Писмена пријава треба да садржи податке о подносиоцу пријаве, назив, сједиште, адресу и ЈИБ правног лица. Уз пријаву се обавезно прилажу сљедећи докази:

–           оригинал уплатница о уплати кауције;

–           извод из судског регистра правних лица не старије од 6 мејсеци;

–           писмена пуномоћ за заступање правног лица.

Пријављени учесници који не испуне тражене услове, чија пријава није пристигла у предвиђеном року или не садржи тражене обавезне прилоге (доказ о уплати кауције, извод из одговарајућег регистра и сл.) неће моћи учествовати у лицитацији.

 

2.Датум и мјесто одржавања лицитације

 

Давање у закуп предметног неизграђеног грађевинског земљишта извршиће се путем лицитације – усменог јавног надметања, која ће се одржати дана 11.02.2022. са почетком у 12:00 часова, у згради Општинске управе Љубиње,  у Љубињу, Ул. Светосавска бр. 2, у Сали Општине Љубиње.

 

3.Пријава

 

Заинтересовани понуђачи могу поднијети  пријаву за учешће на лицитацији, најкасније до 11.02.2022. године, до 12,00 часова. Пријава се може предати непосредно Комисији, прије почетка лицитације, или предати Пријемној канцеларији општинске управе у Љубињу – Шалтер сала у згради општинске управе, сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова.

На омоту затворене коверте у којој се предаје пријава за учешће на лицитацији, потребно је ставити назнаку: „Пријава за лицитацију -„Љубињско брдо–  за Комисију“.

 

4.Кауција

 

За учешће у поступку лицитације понуђачи су дужни уплатити кауцију у износу од 10% од почетне цијене на жиро рачун Буџета општине Љубиње – накнада за закуп земљишта.

– за парцелу к.ч.1/42-15, површине  63,84 хектара у нарави двориште без класе, кауција износи 3.000 КМ (трихиљадеКМ)

–  за паецелу к.ч.1/42-16 површине 16,25 хектара у нарави пашњак 3 класе, кауција износи 1.000 КМ.(једнахиљадаКМ)

Кауција се уплаћује на рачун Општине Љубуиње бр. 5674338200000109 отворен код „Сбер банке“ , са назнаком „уплата кауције за лицитацију Љубињско брдо“.

Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од 8 дана од дана закључења лицитације.

Учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија понуда, а не приступи закључивању уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора понудиће се сљедећем најповољнијем понуђачу.

 

5.Поступак лицитације

 

Поступак лицитације, у виду  усменог јавног надметања, спровешће Комисија именована рјешењем Начелника општине Љубиње. Поступак лицитације – усменог јавног надметања спроводи се у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и Правила Комисије о поступку јавног надметања.

О поступку лицитације води се записник у који се уноси цијели ток поступка и све понуде стављене од појединих учесника, као и стављени приговори. Записник потписују сви чланови Комисије и присутни учесници лицитације. Послије закључења записника о поступку лицитације, учесници не могу улагати приговоре.

 

 IV Закључивање уговора и плаћање закупнине

 

Са подносиоцем пријаве који понуди највећу цијену у поступку лицитације закључиће се уговор у року од 15 дана од дана одржане лицитације.

Неизграђено грађевинско земљиште које је предмет лицитације може се разгледати сваким радним даном од 7,00 – 15,00 часова уз сагласност Комисије за лицитацију.

Уговором о закупу ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе закуподавца и закупца.

Уговором о закупу закупац, поред осталог, преузима обавезу да на предметном земљишту, у одређеном временском периоду од закључења уговора изгради објекте соларне електране у складу са издатим локацијским условима и грађевинском дозволом, а у противном, Општина  Љубиње може једнострано раскинути уговор о закупу.

Закупац је дужан да закупнину плаћа на мјесечном нивоу.

 

V Објављивање огласа

 

Овај Оглас објављује се најмање 15 (петнаест) дана прије дана одржавања лицитације, у дневном листу „Глас Српске“, Огласној табли Општине Љубиње и на званичној ВЕБ страници Општине Љубиње.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                  Стево Драпић

Објављено у Вијести

Обавјештење

Објављено у Вијести

ПРОВЕДИМО ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРАЗНИКЕ НА МИРАН И ДОСТОЈАНСТВЕН НАЧИН

ПРОВЕДИМО ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРАЗНИКЕ НА МИРАН И ДОСТОЈАНСТВЕН НАЧИ

Један од закључака одржаног Форума за безбједност општине Љубиње је да се током предстојећих празника може очекивати појачана употреба пиротехничких средстава и незаконита употреба ватреног оружја, па с тим у вези Општина Љубиње подржава кампању МУП РС ПС Љубиње и апелује на грађане да предстојеће празнике проведу у безбједном окружењу, на миран и достојанствен начин.

Објављено у Вијести

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРИЈЕДЛОГУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
Одјељење за привреду, финансије
и јавне дјелатности
Број: 04-400-32 /21
Датум: 06.12.2021.године
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
Због неповољне епидемиолошке ситуације јавна расправа о приједлогу ребаланса
буџета Општине Љубиње за 2021.годину биће обављене електронским путем.
Засједање Скупштине Општине Љубиње на којем ће се разматратти приједлог
ребаланса буџета заказано је за 13.12.2021. године(понедељак).
Молимо све заинтересоване да своје приједлоге и сугестијe у вези са ребалансом
буџета доставе у виду амандмана на е-mail Општине Љубиње ljubinje@teol.net.
Приједлог ребаланаса: РЕБАЛАНС
Начелник одјељења
  • Чедомир Ћук

Објављено у Вијести

ПРЕДСТAВНИЦИ КИНЕСКЕ ДРЖАВНЕ КОМПАНИЈЕ SUMEC (SINOMACH) И КИНЕСКО-ЕВРОПСКОГ УДРУЖЕЊА CEATEC ПОСЈЕТИЛИ ОПШТИНУ ЉУБИЊЕ

ПРЕДСТAВНИЦИ КИНЕСКЕ ДРЖАВНЕ КОМПАНИЈЕ SUMEC (SINOMACH) И КИНЕСКО-ЕВРОПСКОГ УДРУЖЕЊА CEATEC ПОСЈЕТИЛИ ОПШТИНУ ЉУБИЊ
Начелник општине Љубиње Стево Драпић примио је данас у Љубињу делегацију Кинеско-европског удружења за техничку и економску сарадњу  (CEATEC) коју је предводио Junxun Zhang директор за промоцију и маркетинг, као и менаџерица Хафа Косо.
Делегацију je чинио и Sun Ya, комерцијални менаџер компаније SUMEC  (SINOMACH)
Компанија SUMEC је једна од најважнијих и најзначајнијих кинеских компанија која спада у 500 највећих свјетских компанија и представља кључно државно предузеће којим управња централна влада Републике Кине.
„Сама чињеница да смо данас угостили представнике једне од 500 највећих свјетских компанија и могућност да им представимо потенцијале које има Љубиње за мене представља доста.
Пуна два сата смо разговарали о потенцијалима и ја сам том приликом изнио све оно што ми као општина тренутно нудимо потенцијалним инвеститорима али исказао и неке наше намјере у будућности које ће се огледати и у финансијкој подршци запошљавању.
Са представником компаније СУМЕК договорили смо и наредне кораке који ће подразумјевати укључивање виших инстанци власти попут надлежних министарстава и јавних предузећа за реализацију одређених пројеката.“ – рекао је по завршетку састанка начелник Драпић

Објављено у Вијести