9. сједница Скупштине Општине Љубиње: Дневни ред

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

У петак, 8. новембра, у 10 часова, биће одржана 9. сједница Скупштине Општине Љубиње, за коју је Предсједник Скупштине Општине Љубиње Љубица Козић предложила сљедећи дневни ред:

  1. Записник о раду 8. сједнице Скупштине Општине Љубиње;
  2. Извјештај о извршењу Буџета Општине Љубиње за период од 1. јануара до 30. септембра 2013. године; – Приједлог одлуке о усвајању консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Општине Љубиње за период од 1. јануара до 30. септембра 2013. године;
  3. Нацрт Ребаланса Буџета Општине Љубиње за 2013. годину;
  4. Приједлог одлуке о приватизацији општинског стана;
  5. Приједлог одлуке о употреби симбола и имена Општине Љубиње;
  6. Приједлог одлуке о парцелацији грађанског земљишта на локалитету „Штит“;
  7. Извјештај Комисије за избор и именовање директора Ј.У. Дом здравља Љубиње;
  8. Извјештај Комисије за попис становништва, домаћинстава и станова у Општини Љубиње;
  9. Информација из пољопривреде на подручју Општине Љубиње;
  10. Одборничка питања.
Са ранијих засједања

Са ранијих засједања