Најава 16. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

Дана 12. 12. 2014. године (ПЕТАК) са почетком у 10,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр. 2, одржеће се 16. сједница Скупштине Општине Љубиње.

За сједницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

1. Записник о раду 15. сједнице Скупштине Општине Љубиње;

2. Приједлог Пословника Скупштине Општине Љубиње;

3. а) Приједлог  Ребаланса буџета Општине Љубиње за 2014.годину,

б) Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета за 2014.годину;

4.  а) Приједлог Буџета Општине Љубиње за 2015.годину,

б) Приједлог Одлуке о усвајању  Буџета за 2015.годину;

5. Нацрт Програма рада Скупштине Општине Љубиње за 2015.годину;

6. Приједлог одлуке о пореској стопи која ће примјењивати за опорезивање непокретности

на територији Општине Љубиње, за 2015.годину;

7.  Приједлог Одлуке о остваривању права на једнократну новчану помоћ и помоћ у натури;

8.  а) Приједлог Одлуке о разрјешењу Управног одбора Агенције за финансијско-књиговодствене и

правне послове Љубиње,

б) Приједлог одлуке о именовању  Управног одбора Агенције за финансисјко-

књиговодствене и правне послове Љубиње,

9.  а) Приједлог Одлуке о разрјешењу члана Управног одбора Народне библиотеке Љубиње;

б) Приједлог одлуке о именовању члана  Управног одбора Народне библиотеке Љубиње,

10.Приједлог закључка о давању сагласности на Споразум о сараадњи Општине Љубиње и

Предузећа „ALIQUANTUM ENERGY PLC“;

11. Разматрање:

а) Информације о проблему снабдијевања електричном енергијом Општине Љубиње,

б) Информације о стању магистралног пута М-6 Љубиње-Столац.

 

12. Одборничка питања.

 

Уз позив Вам достављамо материјале за све тачке дневног реда.

 

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љубица Козић