ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ РЕДОВНОГ БИРАЧКОГ МЈЕСТА

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 2.13. тачка 2.Изборног закона БиХ (Сл.гласник БиХ“, бр. 23/01,32/10,7/14), а у вези са  чланом 14.став 3.Упутства о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста,  (Сл.гл.РС, бр.39/14), Изборна комисија Општине  Љубиње,   д о н о с и

О Д Л У К У

О одређивању редовних  бирачких мјеста

I

            На подручју Општине Љубиње за спровођење општих избора  који ће се одржати дана 12.10.2014.године,  одређују се сљедећа бирачка мјеста и локације бирачких мјеста.

  1. 179Б001              Убоско – локација Мјесна заједница Убоско
  2. 179Б002              Влаховићи–локација приватна кућа Кнежевић

Мирослава

  1. 179Б003              Жрвањ – локација приватна кућа Бокић Радована
  2. 179Б004              Ивица – локација приватна кућа Слијепчевић Драгана
  3. 179Б005              Ограда – локација приватна кућа Пецељ Владе
  4. 179Б006              Ранковци – локација приватна кућа Бркљача Радомира
  5. 179Б007              Крушевица – локација продавница
  6. 179Б008              Крајпоље – локација гаража Козић Воје
  7. 179б009               Кртиње – приватна кућа Бокић Славка

10. 179Б010              Банчићи – локација продавница

11. 179Б011              Средња школа Љубиње А – локација средња школа

12. 179Б012              Основна школа Љубиње  –  локација основна школа

13. 179Б013              Средња школа Љубиње Б – локација средсња школа

14. 179Б014              Дубочица – локација трговина Шијаковић Весе

 

ПРЕДСЈЕДНИК ОИК,

Славица Турањанин

На основу члана 2.13. тачка 2.Изборног закона БиХ (Сл.гласник БиХ“, бр. 23/01,32/10,7/14), а у вези са  чланом 14.став 3.Упутства о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста,  (Сл.гл.РС, бр. 39/14) Изборна комисија Општине  Љубиње,    д о н о с и

О Д Л У К У

О одређивању локације бирачког мјеста

за гласање у одсуству и непотврђеним

гласачким листићима

1

На подручју Општине Љубиње за спровођење општих избора  који ће се одржати дана 12.10.2014.године,  одређују се локација бирачког мјеста за гласање у одсуству и гласање непотврђеним гласачким листићима.

 

  1. 179Б501 ННН                  Основна школа Љубиње

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК ОИК

Славица Турањанин