Одржана 5. сједница Скупштине општине Љубиње: Покренут стечајни поступак у „Градској чистоћи“

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

ЉУБИЊЕ – На сједници Скупштине општине Љубиње којој је присуствовало свих 15 одборника усвојени су приједлози одлука: о избору и именовању органа у јавним предузећима и јавним установама чији је оснивач Општина, о утврђивању критеријума за расписивање јавног конкурса за именовање секретара Скупштине општине и два начелника одјељења општинске административне службе.

Odbornici Skupstine opstine Ljubinje

Комисију која ће провести процедуру и начелнику општине дати коначну листу кандидата за секретара и два одјељенска начелника сачињавају: Славољуб Михић (предједник комисије), Славица Турањанин (замјеница предсједника), Милан Ж. Козић, Мирослав Пецељ и Слободанка Брборић.

Донесена је и одлука о расписивању избора у мјесним заједницама (има их седам) на подручју општине Љубиње. У њој стоји да ће се избори у мјесним зајдницама: Убоско, Дубочица, Вођени, Крајпоље, Крушевица, Љубиње И и Љубиње ИИ, провести у року од 60 дана од дана ступања одлуке на снагу, а да ће се појединачни термини избора у мјесним заједницама објавити на огласним мјестима, на подручју сваке мјесне заједнице најмање 15 дана прије одржавања избора.

Прихваћен је и приједлог одлуке о покретању стечајног поступка у ЈП “Градска чистоћа”, чији је предлагач био начелник општине Веско Будинчић.

Скупштина је овластила начелника општине да покрене стечајни поступак, односно да обезбиједи 4.000 конвертибилних марака и покренете поступак у том предузећу за које је, уз остало, речено да је 1. фебруара ове године било у губитку 111.000 конвертибилних марака.

На захтјев Зорана (Неђе) Бајата из Војводине, који се јавио с намјером да купи дједовину у љубињском селу Жрвањ која је национализована, Скупштина је донијела одлуку којом се одобрава промет непокретности и права располагања.

Одборници у на крају донијели и одлуку којом се овлашћује ЈУ Дом здравља за именовање мртвозорника на подручју општине Љубиње, а у чијем 1. члану стоји да се “овом Одлуком овлашћује ЈУ Дом здравља Љубиње да као носилац примарне здравствене заштите у општини Љубиње преко својих изабраних органа именује овлашћеног љекара из ове установе (мртвозорника) који ће по позиву вршити преглед умрлих лица изван здравствених установа у Љубињу.”

 

Oпштинa Љубиње