Заказана 12. сједница Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. Републике Српске, број: 97/16), члана 35.37. и 45. Статута Општине Љубиње (Сл. гл. број 2/14) и члана 2., 24.,30.,65.,71. и 112. Пословника Скупштине Општине Љубиње (Сл. гл. број: 2/14) сазивам 12.сједницу Скупштине Општине Љубиње која ће се одржати дана 19.02.2018. године (ПОНЕДЕЉАК) са почетком у 10,00 часова у згради Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр. 2.

За 12. сједницу Скупштине Општине Љубиње предлажем   с л е д е ћ и

 

            Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. Записник о раду 11.сједнице Скупштине општине;
 2. а) Приједлог Буџета Општине Љубиње за 2018.годину

б) Приједлог Одлуке о  усвајању Буџета Општине Љубиње за 2018.годину;

в) Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Љубиње за 2018.годину;

г) Приједлог Програма капиталног инвестирања Општине Љубиње у

2018.години;

 1. Одлука о измјени Одлуке о дугорочном кредитном задужењу Општине Љубиње;
 2. Приједлог Одлуке о суфинансирању пројекта „Изградња система наводњавања“ на територији општине Љубиње;
 3. Мишљење Скупштине Општине о покретању поступка експропријације;
 4. Приједлог Одлуке о инвестирању у пројекат „Асфалтирање улица у насељеном мјесту Виногради“;
 5. Приједлог Одлуке о накнади одборника Скупштине Општине Љубиње за вршење одборничке дужности;
 6. Приједлог Рјешења о избору кандидата за члана Шкослког одбора Основне школе „Свети Сава“ у Љубињу у име јединице локалне самоуправе;
 7. Приједлог Рјешења о избору кандидата за члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар „Светозар Ћоровић“ у Љубињу у име јединице локалне самоуправе;
 8. Приједлог рјешења статуса закупа предузећа „Соко-Панели“ Љубиње;
 9. Одборничка питања.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перса Климента