УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ ЗА 2021.ГОДИНЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

На данас одржаној 3. редовној сједници Скупштине општине Љубиње усвојен је буџет општине за 2021. годину у износу од 1.957.90 КМ. Приходи Буџета чине порески приходи у износу од 1.576.800 КМ, непорески приходи у износу од 150.100КМ, те остали приходи у износу од 231.000 КМ.

На сједници су усвојени су и програми капиталних инвестиција за 2021, те програм заједничке комуналне потрошње.

На приједлог начелника општине усвојена је и Одлука о субвенцији цијене комуналне услуге за категорије социјално угрожених породица и појединаца.

Скупштина је подржала и нацрт одлука о општинским административним и комуналним таксама, као и приједлог одлуке о одобравању промета непокретности и права располагања.

Именовани су и предсједници и чланови сталних радних тијела Скупштине, а одборницима су пружене и информације о стању из области пољопривредног земљишта, току радова на акумулацији „Луке“ као и информације о тренутним и планираним пројектима који ће се реализовати у 2021 години.