Усвојен Буџет општине Љубиње за 2018. годину

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На 12 сједници Скупштине општине Љубиње, одржаној 19.02.2018. године, усвојен је Буџет општине у износу од 2.308.000 КМ.
Поред Буџета, изгласана је и Одлука о кредитном задужењу општине Љубиње у укупном износу од 600.000 КМ, гдје ће се наведена средства искористити за реализацију два кључна инфраструктурна пројкета у 2018 години, и то: Изградња система за наводњавање на територији општине Љубиње  и Асфалтирање саобраћајница и изградња система одводње фекалних и  оборинске вода у МЗ Виногради.

Буџет 2018

Служба СО Љубиње