УПИС ДЈЕЦЕ У ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЗА ДЈЕЦУ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ У 2021.ГОДИНИ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Обавјештавамо родитеље да је у току упис дјеце за Програм предшколског васпитања и образовања за дјецу пред полазак у школску 2021. годину у организацији Дјечијег вртића Љубиње

Чланом 36 Закона о предшколском васпитању и образовању (Сл гл РС број 79/15 и 63/20) прописано је да се Програм за дјецу у години пред полазак у школу организује за дјецу која нису обухваћена неким обликом предшколског васпитања и образовања и која нису похађала цјеловити развојни програм, а која по прописима којима се уређује област основног образовања у наредној школској години  стичу услове за полазак у први разред основне школе.

Због актуелне епидемиолошке ситуације и у циљу поштовања препорука за вртиће издатих од стране Завода за јавно здравство Републике Српске, упис ће се вршити искључибво путем телефона и мејл адресе.

За упис дјеце потребно је доставити:

–Име и презиме дјетета,

-Датум рођења,

-Матични број

-Контакт телефон

Пријаве се врше искључиво на број телефона 059/621-146 или путем мејл адресе; decijivrticljubinje@yahoo.com

Упис остаје отворен до 25.10.2020.  године, те молимо све заинтересоване родитеље да не вријеме изврше упис своје дјеце.
Хвала на указаном повјерењу
в.д. директор
Милена Турањанин