Саопштење начелника општине Љубиње поводом активности на изградњи система за наводњавање у Љубињском пољу

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

Поводом све учесталијих изношења лажних информација или полуинформација с циљем остваривања ситних политичких поена од стране појединих одборника у Скупштини општине Љубиње, што је кулминирало на посљедњој сједници СО Љубиње одржаној 15.06.2020. године, а везано за изградњу система за наводњавање у Љубињском пољу, желим да јавност упознам са чињеницама везаним за овај пројекат.

Пројекат Изградња система за наводњавање у Љубињском пољу финансирали су Свјетска банка, Влада РС и општина Љубиње. Укупна вриједност пројекта је износила 2.686 265,13 КМ, а планирана површина која се може наводњавати износи цца 280 хектара.

 • Пројектну документацију је израдио конзорцијум којег су чинила три предузећа „ИНК Конструктор“ Бањалука, „Геопулт“ д.о.о Бањалука и „Конус – инжињеринг“ Прњавор. Они су, на јавном позиву, одабрани од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Српске.
 • Извођач радова је „Херц градња“ Билећа. Извођач је, такође, на основу спроведеног тендерског поступка одабрало Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Српске.
 • Надзор на радовима је вршило предузеће „ИНК Конструктор“ д.о.о. Бањалука, исто одабрано од стране Министартсва пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Српске.
 • Технички преглед радова је вршила фирма „Роутинг“ д.о.о. Бањалука одабрана од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе Републике Српске.

За све недоумице, сумње на крађу, лоше урађене послове и све остало наведени одборници ДНС-а  могу се одмах обратити на горе наведене адресе надлежних Министарстава у Влади Републике Српске.

Као одговорна особа која се налази на челу ове локалне заједнице нећу дозволити да се на овај најважнији пројекат за Љубиње баци сумња, а све наведене недостатке, који евидентно постоје, биће отклоњени јер је гарантни рок за све радове на систему двије године

Желим напоменути и да сам на састанку са представницима ЈУ „Воде Српске“, одржаном у просторијама општине Љубиње дана 10.6.2020. године –  (ЈУ „Воде Српске“ ће газдовати системом), договорио и да се од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Српске, односно  Јединице за координацију пољопривредних пројеката затражи писмени извјештај који ће обухватити све елементе везане за изградњу система, као и мјерама предвиђеним за отклањање уочених недостатака.

Путем мејла, сам дана 15.6.2020 године од стране овлаштене особе Јединице за координацију пољопривредних пројеката и руководиоца самог пројекта обавјештен да су активност на изградњи система за наводњавање у завршној фази, а радови су обухватали:

 • Изградњу бране и акумулације запремине цца 220.000 м3 воде
 • Изградњу моста са преливом и слапиштем
 • Изградњу улазне грађевине на постојећем језеру
 • Повезивање старог и новог језера
 • Изградњу водозахвата са цјевоводом до пумпне станице и темељним испустом
 • Пупмну станицу са 9 пумпи са пратећом хидромашинском електро опремом
 • Доводом струје до пумпне станице и изградње трафостанице
 • Изградњу главне дистрибутивне мреже, цјевовода у дужини од 14.163 метра са 80 прикљушака
 • Изградњу приступне саобраћајнице, ограде и вањског уређења.

У наведеном допису упознат сам да се тренутно приводе крају активности на чишћењу језера од остатака фолије, геотекстила и осталог материјала, затим поправка фолије на мјестима евидентираних оштеђења и недовршених радова. Завршно испитивање, мјерење и осматрање, тј завршни технички пријем биђе урађен тек по стварању услова односно пуњењу акумулације.

 

Уколико ове информације нису довољне и уколико и даље одборници ДНС-а и њихови истомишљеници из скупштинских клупа сматрају да има пропуста, „крађа“, „лоповлука“, „нестручности“ и шта све нису изговорили, да поднесу кривичне пријаве против надлежних особа из наведених Министартстава, извођача радова, надзора као и против мене лично. Било би ми задовољство да ме та господа туже јер би то био најбољи доказ моје исправности у претходном раду.

У Љубињу,17.6.2020.године

Начелник општине Љубиње
Дарко Крунић