Ревизорски извјештај општине Љубиње за 2014 годину

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Због необјективног и непотпуног приказивања налаза ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за општину Љубиње за 2014. годину од стране појединих медија, исти дајемо на увид јавности.Izvještaj Ljubinje

Из наведеног извјештаја може се видјети да укупни дефицит општине Љубиње за 2014 годину износи 8.517 КМ, а не како се то у појединим медијима приказује у износу  од 588.000 КМ.
Главна служба за ревизију је утврдила негативан биланс успјеха општине Љубиње за 2014. годину у износу од 588.162 КМ, а главни разлог томе су тзв РАСХОДИ ПО ОСНОВУ АМОРТИЗАЦИЈЕ сталних средстава општине Љубиње у износу од 681.147 КМ
Главна служба ревизије је дала мишљење СА РЕЗЕРВОМ за финансијске извјештаје општине Љубиње, док је за усклађеност са прописима дала НЕГАТИВНО мишљење.

Комплетан извјештај можете погледати и на интернет станици Главне службе за ревизију  http://www.gsr-rs.org/static/uploads/report_attachments/2015/09/21/RI037-15_Cyr.pdf